szkolenie angular 4

Program szkolenia

Budowanie aplikacji Angular 4

Angular CLI i webpack
Konfiguracja
Kompilacja plików TypeScript oraz SASS

TypeScript

Silne typowanie
Klasy
Interfejsy
Import oraz eksport modułów
Adnotacje

Dyrektywy w Angular 4

NgIf, NgFor, NgSwitch, NgStyle, NgClass i inne
Dyrektywy własne

Komponenty w Angular 4

Dekoratory komponentów
Model danych
Wejście i wyjście danych
Wstrzykiwanie zależności
Zdarzenia na komponencie (lifecycle hooks)
OnInit, OnDestroy
OnChanges
DoCheck
AfterViewInit i AfterViewChecked
AfterContentInit i AfterContentChecked

Pajpy w Angular 4 (pipe)

Pajpy wbudowane oraz własne

Serwisy w Angular 4

Serwisy wbudowane oraz własne

Komunikacja z serwerem

Autoryzacja użytkownika
Metody RESTful (GET, POST, DELETE, PUT, PATCH)
Cross-origin resource sharing (CORS)

Formularze w Angular 4

Model-driven Forms
Template-driven Forms
Walidatory wbudowane
Walidatory własne
Nasłuchiwanie na zmianach w formularzu

Moduły w Angular 4

Wykorzystanie oraz konfiguracja modułów zew.
Moduły własne
Moduły ładowane dynamicznie (lazy loading)

Programowanie reaktywne - Observables

Wprowadzenie do biblioteki RxJS
Observable, Subject oraz BehaviorSubject
Łączenie zdarzeń z wielu różnych obiektów Observable
Przetwarzanie danych obiektów Observable
Nasłuchiwanie na zdarzeniach

Routing

Utworzenie routingu
Parametry routingu
Zagnieżdżanie routingu
Deaktywacja routingu

Style CSS

Enkapsulacja styli
Biblioteki bootstrap oraz materializecss

Testy "End to End"

Instalacja i konfiguracja
Wprowadzenie do Jasmine oraz Protractor
Testowanie formularza
Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
Debugowanie testów
Logowanie błędów
Dodatkowe narzędzia wspomagające pracę

Testy "Unit"

Instalacja i konfiguracja
Wprowadzenie do narzędzia Karma
Testowanie komponentu, serwisu oraz pajpa
Przeciążanie właściwości komponentu
Mockowanie API
Szpiegowanie metod

Dobre praktyki

Jak powinna wyglądać architektura aplikacji
Wydajność
Reużywalność komponentów
Wykorzystywanie interfejsów
Debugowanie aplikacji

Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji

Cel szkolenia

Na szkoleniu poznasz mechanizmy wchodzące w skład frameworka Angular 4.
Dzięki TypeScript oraz ECMAScript 6 zobaczysz jak przyjemnie dewelopuje się w JavaScript.
Zdobytą wiedzę utrwalisz tworząc realną aplikacje, którą pokryjesz testami automatycznymi.
Poznasz również dobre praktyki związane z tworzeniem oprogramowania.

Na życzenie klienta, możliwe jest szkolenie Angular (częściowo) prowadzone techniką Behavior Driven Development (BDD).

Adresaci szkolenia

szkolenie angular 4 jest szkoleniem wymagającym.
Ze względy na warsztatową formę, uczestnikami szkolenia mogą być tylko czynni programiści znający b. dobrze min. jeden język programowania.
Uczestnik powinien również posiadać dobrą znajomość języka HTML oraz w podstawowym zakresie znać język JavaScript.

Czas trwania szkolenia