szkolenie angular 5
Programowanie aplikacji internetowych z TypeScript

Wprowadzenie do Node.js

Wprowadzenie do frameworka Angular

Klient konsoli (Angular CLI)
Pliki konfiguracyjne
Automatyczna kompilacja TypeScript oraz SCSS
Bootstrap CSS, komponenty

TypeScript

Silne typowanie
Klasy i interfejsy
Dekoratory klas
Import oraz eksport modułów

Dyrektywy w Angular 5

NgIf; else, NgFor, NgSwitch, NgClass i inne
Własne dyrektywy

Komponenty w Angular 5

Rodzaje komponentów: smart oraz presentation
preserveWhitespaces flag
Model danych
Wejście i wyjście danych oraz zdarzeń
Zależności komponentu
Zdarzenia na komponencie
Utworzenie oraz usunięcie komponentu
Zmiana na wejściu
Dostępność templatki
Dostępność kontektu
Detektor zdarzeń
Enkapsulacja styli

Pajpy w Angular 5 (pipe)

Pajpy wbudowane: DatePipe, UpperCasePipe, LowerCasePipe, PercentPipe i inne
Pajpy własne

Serwisy w Angular 5

Serwisy wbudowane: HTTPClient, Renderer, Element, ActivatedRoute i inne
Serwisy własne

Komunikacja z serwerem danych

Autoryzacja użytkownika
Zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
Komunikacja z inną domeną (CORS)

Formularze w Angular 5

Formularze reaktywne
Formularze templatkowe
Walidatory wbudowane i własne
Asynchroniczna walidacja po stronie serwera

Moduły w Angular 5

Moduły zewnętrzne
Konfiguracja modułu
Moduły własne - jak i kiedy tworzyć
Moduły ładowane dynamicznie (lazy loading)

Programowanie reaktywne - Observables

Biblioteka RxJS
Dlaczego niezmienność stanu obiektów (Immutability) jest ważna
Observable, Subject oraz BehaviorSubject
Metody: subscribe, filter, map, debounce, timer, switchMap
Emitowanie i reagowanie na zdarzenia

Routing

Definiowanie rutingu
Parametryzowanie rutingu
Zagnieżdżanie rutingu
Deaktywacja rutingu

Testy End to End

Instalacja i konfiguracja
Wprowadzenie do Jasmine oraz Protractor
Testowanie formularza
Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
Debugowanie testów
Logowanie błędów
Dodatkowe narzędzia wspomagające pracę

Testy Unit

Instalacja i konfiguracja
Wprowadzenie do narzędzia Karma
Testowanie komponentu, serwisu oraz pajpa
Przeciążanie właściwości komponentu
Mockowanie API
Szpiegowanie metod

Dobre praktyki

Architektura aplikacji
Wydajność
Reużywalność komponentów
Debugowanie
Chrome plugin - Augury

Wersja produkcyjna aplikacji

Na szkoleniu bardzo szybko nauczysz się praktycznie posługiwać frameworkiem Angular.
Poznasz mechanizmy wchodzące w jego skład, oraz zrobisz aplikację, dzięki której utrwalisz zdobytą wiedzę.
Na koniec dowiesz się, dlaczego warto pisać testy automatyczne i nauczysz się je tworzyć.
szkolenie angular 5 jest wymagające. Uczestnicy powinni dobrze operować min. jednym językiem programowania, znać HTML oraz podstawy języka JavaScript. Zobacz również szkolenie
JavaScript zaawansowane