szkolenie react redux typescript
PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Czym jest React.js
  • DOM oraz VirtualDOM
  • Szablony JSX
   • Składnia oraz zasady
   • Renderowanie wartości zmiennych
   • Renderowanie warunkowe oraz pętle
   • Obsługa zdarzeń
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • Arrow function (lambda)
  • Const, let
  • Promise
  • Async, await
  • Spread and rest params
  • Destructured, assignment
  • Object enhancement
  • Moduły
 • Komponenty

  • Komponent funkcyjny
  • Klasa komponentu
  • Przesyłanie danych do komponentu oraz weryfikacja
  • Komunikacja parent - child
  • Zarządzanie stanem wew.
  • Jednokierunkowy przepływ danych
  • Cykl życia komponentu
  • Komponenty wyższego rzędu i kontenery
 • TypeScript

  • Silne typowanie
  • Klasy i interfejsy
  • Import oraz eksport modułów
 • Formularze

  • Synchronizacja formularza ze stanem komponentu
  • Odczyt stanu formularza w komponencie
  • Walidacja
 • Komunikacja z serwerem danych

  • Zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
  • Komunikacja z inną domeną (CORS)
 • React router

  • Konfiguracja routingu
  • Parametry URL
  • Zagnieżdżenia
  • Dynamiczne ścieżki
  • Prywatne ścieżki (autoryzacja)
  • Przekierowania
 • Architektura Flux na przykładzie Redux

  • Konfiguracja stanu
  • Akcje i kreatory akcji
  • Nasłuchiwanie
  • Reducery
  • Kontrola przepływu - waitFor
  • Niemutowalne dane - immutable data
  • Zarządzanie stanem
  • Middleware
  • Operacje asynchroniczne
 • Preprocesory CSS - wprowadzenie

 • Dobre praktyki

  • Debugowanie
  • Narzędzia deweloperskie - chrome
  • Antypaterny

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak praktycznie tworzyć wydajne aplikacje internetowe w oparciu o nowoczesne narzędzia: React.js, Webpack oraz Flux. Pozna też dobre praktyki tworzenia aplikacji oraz rozwinie swoją wiedzę o języku JavaScript.
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie React I Redux adresowane jest do programistów znających podstawy języka JavaScript HTML oraz CSS.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA