szkolenie react redux typescript
Warsztat | React, React router, Redux i Thunk, RESTful, TypeScript

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Czym jest React.js
  • DOM oraz VirtualDOM
  • Szablony JSX
   • Składnia oraz zasady
   • Renderowanie wartości zmiennych
   • Renderowanie warunkowe oraz pętle
   • Obsługa zdarzeń
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • Arrow function (lambda)
  • Const, let
  • Promise
  • Async, await
  • Spread and rest params
  • Destructured, assignment
  • Object enhancement
  • Moduły
 • Komponenty

  • Komponent funkcyjny
  • Klasa komponentu
  • Przesyłanie danych do komponentu oraz weryfikacja
  • Komunikacja parent - child
  • Zarządzanie stanem wew.
  • Jednokierunkowy przepływ danych
  • Cykl życia komponentu
  • Komponenty wyższego rzędu i kontenery
 • TypeScript

  • Silne typowanie
  • Klasy i interfejsy
  • Import oraz eksport modułów
 • React Hooks

  • useState
  • useEffect
  • useContext
  • useReducer
  • useCallback
  • useMemo
  • useRef
 • Formularze

  • Synchronizacja formularza ze stanem komponentu
  • Odczyt stanu formularza w komponencie
  • Walidacja
 • Komunikacja z serwerem

  • HTTP
   • Zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
   • Komunikacja z inną domeną (CORS)
  • GraphQL
   • Query, mutation, & subscription
   • Schema
   • Fragments
   • Variables
   • Input types, unions, interfaces
   • Introspective Queries
   • Apollo Client
 • React router

  • Konfiguracja routingu
  • Parametry URL
  • Zagnieżdżenia
  • Dynamiczne ścieżki
  • Prywatne ścieżki (autoryzacja)
  • Przekierowania
 • Redux - zarządzanie stanem aplikacji

  • Konfiguracja stanu
  • Akcje i kreatory akcji
  • Nasłuchiwanie
  • Reducery
  • Kontrola przepływu - waitFor
  • Niemutowalne dane - immutable data
  • Zarządzanie stanem
  • Middleware
  • Operacje asynchroniczne
 • Style CSS i biblioteki

  • Material-UI
  • Wprowadzenie do SCSS
 • Dobre praktyki

  • Debugowanie
  • Narzędzia deweloperskie - chrome
  • Antypaterny

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak praktycznie tworzyć wydajne aplikacje internetowe. Pozna też dobre praktyki tworzenia aplikacji oraz rozwinie swoją wiedzę o języku TypeScript/JavaScript. 
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie React, Redux i TypeScript adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy JavaScript HTML oraz CSS.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni
Wersja rozszerzona 4 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach