szkolenie react redux typescript
Warsztat | React, React router, Redux i Thunk, RESTful, TypeScript

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Czym jest React.js
  • DOM oraz VirtualDOM
  • Szablony JSX
   • Składnia oraz zasady
   • Renderowanie wartości zmiennych
   • Renderowanie warunkowe oraz pętle
   • Obsługa zdarzeń
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • Arrow function (lambda)
  • Const, let
  • Promise
  • Async, await
  • Spread and rest params
  • Destructured, assignment
  • Object enhancement
  • Moduły
 • Komponenty

  • Komponent funkcyjny
  • Klasa komponentu
  • Przesyłanie danych do komponentu oraz weryfikacja
  • Komunikacja parent - child
  • Zarządzanie stanem wew.
  • Jednokierunkowy przepływ danych
  • Cykl życia komponentu
  • Komponenty wyższego rzędu i kontenery
 • TypeScript

  • Silne typowanie
  • Klasy i interfejsy
  • Import oraz eksport modułów
 • Formularze

  • Synchronizacja formularza ze stanem komponentu
  • Odczyt stanu formularza w komponencie
  • Walidacja
 • Komunikacja z serwerem danych

  • Zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
  • Komunikacja z inną domeną (CORS)
 • React router

  • Konfiguracja routingu
  • Parametry URL
  • Zagnieżdżenia
  • Dynamiczne ścieżki
  • Prywatne ścieżki (autoryzacja)
  • Przekierowania
 • Architektura Flux na przykładzie Redux

  • Konfiguracja stanu
  • Akcje i kreatory akcji
  • Nasłuchiwanie
  • Reducery
  • Kontrola przepływu - waitFor
  • Niemutowalne dane - immutable data
  • Zarządzanie stanem
  • Middleware
  • Operacje asynchroniczne
 • Style CSS i biblioteki

  • Material-UI
  • Wprowadzenie do SCSS
 • Dobre praktyki

  • Debugowanie
  • Narzędzia deweloperskie - chrome
  • Antypaterny

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak praktycznie tworzyć wydajne aplikacje internetowe w oparciu o nowoczesne narzędzia: React.js, Webpack oraz Flux. Pozna też dobre praktyki tworzenia aplikacji oraz rozwinie swoją wiedzę o języku TypeScript/JavaScript. 
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie React, Redux i TypeScript adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy JavaScript HTML oraz CSS.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni
Wersja rozszerzona 4 dni

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.