szkolenie react typescript
Warsztat | React, React router, Redux i Thunk, RESTful, TypeScript

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Czym jest React.js
  • DOM oraz VirtualDOM
  • Szablony JSX
   • Składnia oraz zasady
   • Renderowanie wartości zmiennych
   • Renderowanie warunkowe oraz pętle
   • Obsługa zdarzeń
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • Arrow function (lambda)
  • Const, let
  • Promise
  • Async, await
  • Spread and rest params
  • Destructured, assignment
  • Object enhancement
  • Moduły
 • Komponenty

  • Komponent funkcyjny
  • Komponent klasowy
  • Przesyłanie danych do komponentu oraz weryfikacja
  • Komunikacja parent-child
  • Zarządzanie stanem wew.
  • Jednokierunkowy przepływ danych
  • Cykl życia komponentu
  • Komponenty wyższego rzędu i kontenery
  • React Hooks
   • useState
   • useEffect
   • useCallback
   • useReducer
 • TypeScript

  • Silne typowanie
  • Klasy i interfejsy
  • Import oraz eksport modułów
 • Formularze

  • Synchronizacja formularza ze stanem komponentu
  • Odczyt stanu formularza w komponencie
  • Walidacja
 • Komunikacja z serwerem danych

  • Zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
  • Komunikacja z inną domeną (CORS)
 • React router

  • Konfiguracja routingu
  • Parametry URL
  • Zagnieżdżenia
  • Dynamiczne ścieżki
  • Prywatne ścieżki (autoryzacja)
  • Przekierowania
 • Architektura Flux na przykładzie Redux

  • Konfiguracja stanu
  • Akcje i kreatory akcji
  • Nasłuchiwanie
  • Reducery
  • Kontrola przepływu - waitFor
  • Niemutowalne dane - immutable data
  • Zarządzanie stanem
  • Middleware
  • Operacje asynchroniczne
 • Preprocesory CSS - wprowadzenie

 • Dobre praktyki

  • Debugowanie
  • Narzędzia deweloperskie - chrome
  • Antypaterny

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak praktycznie tworzyć wydajne aplikacje internetowe. Pozna też dobre praktyki tworzenia aplikacji oraz rozwinie swoją wiedzę o języku TypeScript/JavaScript. 
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie React, Redux i TypeScript adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy JavaScript HTML oraz CSS.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA