szkolenie web components
TWORZENIE WŁASNYCH ZNACZNIKÓW HTML

PROGRAM SZKOLENIA

 • Ogólna koncepcja Web Components w wersji v1

 • Web komponenty wbudowane w HTML5

 • Custom Elements

  • Deklaratywne programowanie i semantyczny HTML
  • Rejestracja oraz instancja elementu
  • Konwencja nazewnicza
  • Obserwowanie zmian w atrybutach
 • HTML templates

  • Tworzenie i klonowanie
  • Dynamiczne wstrzykiwanie danych
  • Zagnieżdżenia
 • Shadow DOM

  • DOM vs Shadow DOM
  • Host
  • Kontent/Slot
  • Selektory
  • Zdarzenia
  • Style
 • HTML imports

  • Referencje do dokumentu
 • Rozdzielenie komponentu na pliki HTML, CSS oraz JS

 • Wsparcie przeglądarek - polyfills

 • Praktyczne wykorzystanie

  • Reużywalne komponenty
  • Aplikacja SPA

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak budować własne komponenty webowe bez użycia zew. bibliotek.
Pozna składowe standardu Web Components oraz dowie się jak sprawić aby działały na wszystkich popularnych przeglądarkach.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił samodzielnie napisać aplikację internetową wykorzystującą standard Web Components.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Web Components adresowane jest do programistów znających język JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA