szkolenie web components
TWORZENIE WŁASNYCH ZNACZNIKÓW HTML

Program szkolenia

Ogólna koncepcja Web Components w wersji v1

Web komponenty wbudowane w HTML5

Custom Elements

Deklaratywne programowanie i semantyczny HTML
Rejestracja oraz instancja elementu
Konwencja nazewnicza
Obserwowanie zmian w atrybutach

HTML templates

Tworzenie i klonowanie
Dynamiczne wstrzykiwanie danych
Zagnieżdżenia

Shadow DOM

DOM vs Shadow DOM
Host
Kontent/Slot
Selektory
Zdarzenia
Style

HTML imports

Referencje do dokumentu

Rozdzielenie komponentu na pliki HTML, CSS oraz JS

Wsparcie przeglądarek - polyfills

Praktyczne wykorzystanie

Reużywalne komponenty
Aplikacja SPA
Cel szkolenia
Uczestnik szkolenia dowie się jak budować własne komponenty webowe bez użycia zew. bibliotek.
Pozna składowe standardu Web Components oraz dowie się jak sprawić aby działały na wszystkich popularnych przeglądarkach.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił samodzielnie napisać aplikację internetową wykorzystującą standard Web Components.
Adresaci szkolenia
Szkolenie Web Components adresowane jest do programistów znających język JavaScript.
Czas trwania szkolenia