szkolenie web components
Warsztat | Custom Elements, Shadow Dom, Modules, Templates

PROGRAM SZKOLENIA

 • Ogólna koncepcja web components

 • Natywne web komponenty w HTML5

 • Custom Elements

  • Deklaratywne programowanie i semantyczny HTML
  • Rejestracja oraz instancja elementu
  • Konwencja nazewnicza
  • Obserwowanie zmian w atrybutach
 • HTML templates

  • Tworzenie i klonowanie
  • Dynamiczne wstrzykiwanie danych
  • Zagnieżdżenia
 • Shadow DOM

  • DOM vs Shadow DOM
  • Host
  • Kontent/Slot
  • Selektory
  • Zdarzenia
  • Style
 • HTML imports

  • Referencje do dokumentu
 • Rozdzielenie komponentu na pliki HTML, CSS oraz JS

 • Wsparcie przeglądarek - polyfills

 • Wykorzystanie w JavaScript

  • Reużywalne komponenty
  • Aplikacja SPA z wykorzystaniem web components
 • Komponenty Angular w aplikacji JS czy React

  • Angular Element
  • Podłączenie Angular Component (Custom Element) do aplikacji webowej
  • Komunikacja z komponentem: input i output
  • Użycie Angular Component w aplikacji React oraz Angular

CEL SZKOLENIA

Tworząc aplikacje internetowe najczęściej używamy frameworków lub bibliotek tj. Angular czy React; są one oczywiście bardzo pomocne. Jednak narzędzia te, najczęściej nie są ze sobą kompatybilne, co czasem bywa dużym utrudnieniem.

Rozwiązaniem tego problemu jest nowa technologia Web Components - czyli tworzenie niestandardowych, reużywalnych komponentów zamkniętych w tagach HTML - działają one natywnie we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach.
Web Component możemy również stworzyć przerabiając Angular Component. Tworzymy w ten sposób mikroserwis kompatybilny z aplikacją JavaScript czy React.

Na szkoleniu dowiesz się jak tworzyć własne komponenty oraz jak użyć Angular Component w aplikacji React lub Vanilla JS.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Web Components adresowane jest do programistów znających język JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 1 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA