szkolenie
web
components
aplikacje internetowe

Co to jest Web Components
Tworząc aplikacje internetowe najczęściej używamy frameworków lub bibliotek tj. Angular czy React; są one oczywiście bardzo pomocne. Jednak narzędzia te, najczęściej nie są ze sobą kompatybilne, co czasem bywa dużym utrudnieniem.
Rozwiązaniem tego problemu jest technologia Web Components - czyli tworzenie niestandardowych, reużywalnych komponentów zamkniętych w tagach HTML - działają one natywnie we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach.
Cel szkolenia
Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił tworzyć własne Web Komponenty w JavaScript. Dowie się również, jak je wykorzystać w aplikacjach React oraz Angular.
Program szkolenia
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć, aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.
 • Ogólna koncepcja web components

 • Natywne web komponenty w HTML5

 • Custom Elements

  • Deklaratywne programowanie i semantyczny HTML
  • Rejestracja oraz instancja elementu
  • Konwencja nazewnicza
  • Obserwowanie zmian w atrybutach
 • HTML templates

  • Tworzenie i klonowanie
  • Dynamiczne wstrzykiwanie danych
  • Zagnieżdżenia
 • Shadow DOM

  • DOM vs Shadow DOM
  • Host
  • Kontent/Slot
  • Selektory
  • Zdarzenia
  • Style
 • HTML imports

  • Referencje do dokumentu
 • Rozdzielenie komponentu na pliki HTML, CSS oraz JS

 • Wsparcie przeglądarek - polyfills

 • Wykorzystanie w JavaScript

  • Reużywalne komponenty
  • Aplikacja SPA z wykorzystaniem web components
 • Komponenty Angular w aplikacji JS czy React

  • Angular Element
  • Podłączenie Angular Component (Custom Element) do aplikacji webowej
  • Komunikacja z komponentem: input i output
  • Użycie Angular Component w aplikacji React oraz Angular
Czas trwania
Szkolenie trwa 1 dzień
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.
Adresaci szkolenia
Szkolenie Web Components adresowane jest do programistów znających język JavaScript.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Informacje dodatkowe
 • Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git zawierające projekty aplikacji.

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz kamera internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego. Kamera powinna pozostać włączona przez całe szkolenie.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta
w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Wycena szkoleniaCENA NETTO: 0
Kontakt
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.