szkolenie web components
Warsztat | Custom Elements, Shadow Dom, Modules, Templates

PROGRAM SZKOLENIA

 • Ogólna koncepcja web components

 • Natywne web komponenty w HTML5

 • Custom Elements

  • Deklaratywne programowanie i semantyczny HTML
  • Rejestracja oraz instancja elementu
  • Konwencja nazewnicza
  • Obserwowanie zmian w atrybutach
 • HTML templates

  • Tworzenie i klonowanie
  • Dynamiczne wstrzykiwanie danych
  • Zagnieżdżenia
 • Shadow DOM

  • DOM vs Shadow DOM
  • Host
  • Kontent/Slot
  • Selektory
  • Zdarzenia
  • Style
 • HTML imports

  • Referencje do dokumentu
 • Rozdzielenie komponentu na pliki HTML, CSS oraz JS

 • Wsparcie przeglądarek - polyfills

 • Wykorzystanie w JavaScript

  • Reużywalne komponenty
  • Aplikacja SPA z wykorzystaniem web components
 • Komponenty Angular w aplikacji JS czy React

  • Angular Element
  • Podłączenie Angular Component (Custom Element) do aplikacji webowej
  • Komunikacja z komponentem: input i output
  • Użycie Angular Component w aplikacji React oraz Angular

CEL SZKOLENIA

Tworząc aplikacje internetowe najczęściej używamy frameworków lub bibliotek tj. Angular czy React; są one oczywiście bardzo pomocne. Jednak narzędzia te, najczęściej nie są ze sobą kompatybilne, co czasem bywa dużym utrudnieniem.

Rozwiązaniem tego problemu jest nowa technologia Web Components - czyli tworzenie niestandardowych, reużywalnych komponentów zamkniętych w tagach HTML - działają one natywnie we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach.
Web Component możemy również stworzyć przerabiając Angular Component. Tworzymy w ten sposób mikroserwis kompatybilny z aplikacją JavaScript czy React.

Na szkoleniu dowiesz się jak tworzyć własne komponenty oraz jak użyć Angular Component w aplikacji React lub Vanilla JS.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Web Components adresowane jest do programistów znających język JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 1 dni
Wersja rozszerzona 2 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach