szkolenie angular
Warsztat | TypeScript, Angular, RxJs, Karma, Protractor

PROGRAM SZKOLENIA

 • Struktura aplikacji i podział na moduły

  • Modularna struktura
  • Wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
  • Konfiguracja zew. modułu
  • Dynamiczne ładowanie modułów - lazy loading
  • Własna biblioteka modułów
   • przygotowanie paczki - ng-packagr
   • publikowanie biblioteki na npm (opcja)
   • import biblioteki lokalnie oraz przez npm
   • aktualizacja oraz wersjonowanie
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, buffer, group, scan ...
   • filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • łączenie: zip, merge, combine latest ...
   • narzędzia: tap, delay, toPromise
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher order observables
   • Cold and Hot observables
 • Komunikacja z serwerem

  • GraphQL playground - temat opcjonalny
   • Query, mutation, & subscription
   • Schema
   • Fragments
   • Variables
   • Input types, unions, interfaces
   • Introspective Queries
   • Apollo Client
   • Apollo-codegen
  • WebSocket
   • RxJs - webSocket
   • zdarzenia: open, close, message, send
 • Zarządzanie stanem aplikacji

  • Zasady architektury Redux
  • NgRx
   • immutable state
   • actions, reducers, selectors, entity, side effects
   • router actions
   • generowanie z użyciem schematics
 • Dynamiczne tworzenie formularzy

  • Plik opisujący formularz (JSON)
  • Dynamiczne tworzenie pól formularza - form builder
  • Nietypowe pola formularza - form API
  • Walidacja
  • Obsługa zdarzeń
 • Zaawansowane komponenty

  • Wydajność
   • Jak działa change detector
   • Strategie detekcji
   • Wykorzystanie zdarzenia ngDoCheck
  • Dynamiczne generowanie komponentów
   • Serwis ComponentFactoryResolver
   • ng-container oraz ngTemplateOutlet
 • Dyrektywy

  • Własne dyrektywy strukturalne i atrybutowe
  • Wykorzystanie serwisów w dyrektywach
   • IterableDiffers
   • ViewContainerRef
   • TemplateRef
  • Export dyrektywy
  • Komunikacja z komponentem
 • Progressive Web Apps (PWA)

  • JSON Manifest
  • Service Worker
  • Kontrolowanie wersji
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Aktywacja/deaktywacja routingu - Guard, kontrola routingu
 • Angular Material Design

  • Nawigacja i podstawowy układ aplikacji
  • Kontrolki formularza
  • Generowanie z użyciem schematics
 • Zapis danych

  • IndexedDB
  • localStorage
 • Angular Elements - temat opcjonalny

  • Wprowadzenie do Web Components
  • Przetwarzanie Angular Component na (Native) Custom Element
  • Komunikacja z komponentem: input, output w aplikacji webowej
 • Dodatki

  • Jak aktualizować projekt
  • Debugging i profiling
  • Konfiguracja
   • zmienne środowiskowe
   • plik angular.json
   • wersja produkcyjna i deweloperska
   • browserslist

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia przejdzie przez praktyczny proces zapoznania się z mechanizmami frameworka Angular oraz z dobrymi praktykami tworzenia aplikacji internetowych.
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP oraz pokryć ją testami automatycznymi.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Angular jest wymagające. Uczestnicy powinni dobrze operować min. jednym językiem programowania, znać HTML oraz podstawy języka JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni
Wersja rozszerzona 4 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach