szkolenie
angular

Aplikacje internetowe 
typu enterprise

Co to jest Angular
Angular to duży framework SPA przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych klasy enterprise. Ze względu na jego stabilność oraz niezliczoną liczbę wbudowanych funkcjonalności, jest idealnym wyborem dla dużych firm IT (ale nie tylko), które utrzymują wiele zespołów i projektów. Ustandaryzowany 'workflow' we wszystkich projektach, zdecydowanie ułatwia ich utrzymanie.
Cel szkolenia
Uczestnik szkolenia pozna - na praktycznych przykładach - mechanizmy wchodzące w skład frameworka Angular.
Po szkoleniu, będzie potrafił zbudować aplikację klasy enterprise oraz napisać testy automatyczne.
Program szkolenia
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć, aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.
 • Wprowadzenie

  • angular-cli.
  • konfiguracja
 • TypeScript

  • silne typowanie
  • klasy
  • interfejsy i typy
  • import oraz eksport modułów
  • dekoratory klas
  • wstrzykiwanie zależności
  • strict mode
 • Pajpy

  • wybrane pajpy wbudowane np.: keyvalue, date, async
  • własne pajpy
 • Dyrektywy

  • wybrane dyrektywy wbudowane np.: ngIf, ngFor, ngSwitch
  • własne dyrektywy
 • Komponenty

  • wejście i wyjście (input, output)
  • zdarzenia lifecycle hooks
   • OnInit
   • OnChanges
   • AfterContentInit
   • AfterViewInit
  • style
 • Serwisy

  • wstrzykiwanie
  • serwisy wbudowane
  • własne serwisy
 • Routing

  • jak działa routing w aplikacji Angular
  • utworzenie prostego routingu
  • strategie routingu
  • parametry routingu
  • zagnieżdżanie routingu
 • Formularze w frameworku Angular

  • template driven form
  • model driven form
   • FormGroup
   • FormControl
   • FormArray
  • walidacja formularza
  • asynchroniczna walidacja po stronie serwera
  • nasłuchiwanie na zmianach
 • Programowanie reaktywne - strumienie danych

  • wprowadzenie do bib. RxJS
  • tworzenie obiektów Observable, Subject, BehaviorSubject
  • przetwarzanie danych w pajpach z użyciem operatorów
 • Komunikacja z serwerem

  • zapytania RESTful
  • interceptory HTTP
  • bezpieczeństwo
   • token JWT
   • nagłówki
 • Biblioteki CSS

  • Angular Material
  • TailwindCSS
 • Testy (End to End) systemowe

  • wprowadzenie do bib. Cypress
  • testowanie
   • logowania
   • dodawania oraz usuwania produktu
  • debugowanie testów
 • Testy (Unit) jednostkowe

  • wprowadzenie do bib. Karma
  • mockowanie API
  • testowanie komponentu
 • Dobre praktyki

  • struktura plików i katalogów w aplikacji webowej
  • zasada DRY - don't repeat yourself
  • debugowanie kodu
Czas trwania
Szkolenie trwa 3 dni
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.
Adresaci szkolenia
Szkolenie Angular jest adresowane do czynnych programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy języka JavaScript I HTML.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Informacje dodatkowe
 • Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git zawierające projekty aplikacji.

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz kamera internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego. Kamera powinna pozostać włączona przez całe szkolenie.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta
w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Wycena szkoleniaCENA NETTO: 0
Kontakt
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.