szkolenie angular
Warsztat | TypeScript, Angular, RxJs, Karma, Protractor

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • angular-cli
  • konfiguracja
 • TypeScript

  • silne typowanie
  • klasy
  • interfejsy i typy
  • import oraz eksport modułów
  • dekoratory klas
  • wstrzykiwanie zależności
 • Pajpy

  • json
  • date
  • keyvalue
  • uppercase
  • async
  • ...
  • własne pajpy
 • Dyrektywy

  • ngIf
  • ngFor
  • ngModel
  • ngSwitch
  • ngClass
  • ...
  • własne dyrektywy
 • Tworzenie komponentów

  • wejście i wyjście
  • style
  • zdarzenia
   • OnInit
   • OnChanges
   • AfterContentInit
   • AfterViewInit
 • Formularze w frameworku Angular

  • template driven form
  • model driven form
   • FormBuilder
   • FormGroup
   • FormControl
  • walidacja formularza
  • dynamiczna walidacja po stronie serwera
  • nasłuchiwanie na zmianach
 • Programowanie reaktywne - strumienie danych

  • wprowadzenie do bib. RxJS
  • tworzenie obiektów Observable, Subject, BehaviorSubject
  • łączenie zdarzeń z wielu strumieni
  • przetwarzanie danych w pajpach
 • Komunikacja z serwerem

  • zapytania RESTful
  • interceptory HTTP
  • bezpieczeństwo
   • sesje
   • token JWT
   • nagłówki
 • Routing

  • jak działa ruting w aplikacji Angular 2
  • utworzenie prostego rutingu
  • strategie rutingu
  • parametry rutingu
  • zagnieżdżanie rutingu
 • Utworzenie aplikacji (SPA)

  • jak powinna wyglądać architektura aplikacji
  • debugowanie aplikacji
  • przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji
 • Testy (End to End) systemowe

  • wprowadzenie do bib. Protractor oraz Jasmine
  • testowanie formularza
  • testowanie dodawania oraz usuwania produktu
  • debugowanie testów
  • logowanie błędów
 • Testy (Unit) jednostkowe

  • wprowadzenie do bib. Karma
  • mockowanie API
  • testowanie komponentu
  • testowanie serwisu
  • testowanie pajpa
 • Dobre praktyki

  • zasada DRY - don't repeat yourself
  • debugowanie kodu

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia przejdzie przez praktyczny proces zapoznania się z mechanizmami frameworka Angular oraz z dobrymi praktykami tworzenia aplikacji internetowych.
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP oraz pokryć ją testami automatycznymi.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Angular jest wymagające. Uczestnicy powinni dobrze operować min. jednym językiem programowania, znać HTML oraz podstawy języka JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA