szkolenie
angular

――

Angular to duży framework SPA przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych klasy enterprise. Ze względu na jego stabilność oraz niezliczoną liczbę wbudowanych funkcjonalności, jest idealnym wyborem dla dużych firm IT (ale nie tylko), które utrzymują wiele zespołów i projektów. Ustandaryzowany 'workflow' we wszystkich projektach, zdecydowanie ułatwia ich utrzymanie.

Cel szkolenia
Szkolenia prowadzone są wg najbardziej aktualnych sposóbów programowania w JS/TS oraz na najnowszych wersjach frameworków i bibliotek.
Uczestnik szkolenia pozna mechanizmy wchodzące w skład frameworka Angular.
Po szkoleniu, będzie potrafił zbudować aplikację klasy enterprise oraz napisać testy automatyczne.
Program szkolenia
Program można modyfikować lub łączyć z programami innych moich szkoleń; jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką zmianę.
 • Wprowadzenie

  • Angular CLI
  • Pliki konfiguracyjne
  • ESBuild
  • Pluginy przeglądarki
  • Rozszerzenia IDE
  • Angular bez NgModules
 • Pajpy

  • Wybrane pajpy wbudowane np.: keyvalue, date, async
  • Własne pajpy
 • Dyrektywy

  • Wybrane dyrektywy wbudowane np.: ngIf, ngFor, ngSwitch
  • Własne dyrektywy
 • Template @-syntax

  • @if
  • @for
  • @defer
 • Komponenty

  • Wejście i wyjście (input, signal-input, output)
  • Zdarzenia lifecycle hooks
   • OnInit
   • OnChanges
   • AfterContentInit
   • AfterViewInit
  • Style
  • Standalone
 • Signals - zarządzanie stanem

  • Create, update & mutate
  • Effect
  • Integration with NGRX or Observables
 • Serwisy

  • Wstrzykiwanie
  • Serwisy wbudowane
  • Własne serwisy
 • Routing

  • Jak działa routing w aplikacji Angular
  • Utworzenie prostego routingu
  • Strategie routingu
  • Parametry routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
 • Formularze we frameworku Angular

  • Template driven form
  • Model driven form
   • FormGroup
   • FormControl
   • FormArray
  • Walidacja formularza
  • Asynchroniczna walidacja po stronie serwera
  • Nasłuchiwanie na zmianach
 • Programowanie reaktywne - strumienie danych

  • Wprowadzenie do bib. RxJS
  • Tworzenie obiektów Observable, Subject, BehaviorSubject
  • Przetwarzanie danych w pajpach z użyciem operatorów
 • Komunikacja z serwerem

  • Zapytania RESTful
  • Interceptory HTTP
  • Bezpieczeństwo
   • Token JWT
   • Nagłówki
 • SSR - Server Side Rendering

 • Biblioteki CSS

  • Angular Material
  • TailwindCSS
 • Testy (End to End) systemowe

  • Wprowadzenie do bib. Cypress
  • Testowanie
   • Logowania
   • Dodawania oraz usuwania produktu
  • Debugowanie testów
 • Testy (Unit) jednostkowe

  • Web Test Runner & Jasmine
  • Mockowanie API
  • Testowanie
   • komponentu
   • serwisu
   • dyrektywy
 • Dobre praktyki

  • Struktura plików i katalogów w aplikacji webowej
  • Zasada DRY - don't repeat yourself
  • Debugowanie kodu
Czas trwania
Szkolenie można wydłużyć lub skrócić po wcześniejszym uzgodnieniu.
Szkolenie trwa 3 dni
Adresaci szkolenia
Szkolenie Angular jest adresowane do czynnych programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy języka JavaScript I HTML.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Wycena szkolenia grupowego
Cena usługi zależy od czasu trwania szkolenia oraz liczby uczestników.
CENA NETTO: 0
Wycena zajęć indywidualnych
CENA: 0
Lekcja poza pakietem: 100 zł
Pierwsza lekcja próbna jest bezpłatna
Informacje dodatkowe
Jak przygotować się do szkolenia
Informacje ogólne

Info ogólne
 • Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin lekcyjnych + przerwy.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas. Standardowo zaczynamy o 9:00 - o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe skróty klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git z kodem do ewentualnej analizy.

Sprzęt oraz oprogramowanie uczestnika

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz włączona kamerka internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Sala szkoleniowa

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

v. 1.0.334