szkolenie angular
PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Z TYPESCRIPT

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do Node.js

  • Menedżer pakietów NPM
  • Plik konfiguracyjny package.json
  • Pobieranie pakietów (lokalnie, globalnie)
  • Kontrolowanie wersji pobieranych pakietów
 • Wprowadzenie do frameworka Angular

  • Klient konsoli (Angular CLI)
  • Pliki konfiguracyjne
  • Automatyczna kompilacja TypeScript oraz SCSS
  • Bootstrap CSS, komponenty
 • TypeScript

  • Silne typowanie
  • Klasy i interfejsy
  • Dekoratory klas
  • Import oraz eksport modułów
 • Dyrektywy w Angular

  • NgIf; else, NgFor, NgSwitch, NgClass i inne
  • Własne dyrektywy
 • Komponenty w Angular

  • Rodzaje komponentów: smart oraz presentation
  • Model danych
  • Wejście i wyjście danych oraz zdarzeń
  • Zależności komponentu
  • Zdarzenia na komponencie
   • Utworzenie oraz usunięcie komponentu
   • Zmiana na wejściu
   • Dostępność templatki
   • Dostępność kontektu
   • Detektor zdarzeń
  • Enkapsulacja styli
 • Pajpy w Angular (pipe)

  • Pajpy wbudowane: DatePipe, UpperCasePipe, LowerCasePipe, PercentPipe i inne
  • Pajpy własne
 • Serwisy w Angular

  • Serwisy wbudowane: HTTPClient, Renderer, Element, ActivatedRoute i inne
  • Serwisy własne
 • Komunikacja z serwerem danych

  • Autoryzacja użytkownika
  • Zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
  • Komunikacja z inną domeną (CORS)
 • Formularze w Angular

  • Formularze reaktywne
  • Formularze templatkowe
  • Walidatory wbudowane i własne
  • Asynchroniczna walidacja po stronie serwera
 • Moduły w Angular

  • Moduły zewnętrzne
  • Konfiguracja modułu
  • Moduły własne - jak i kiedy tworzyć
  • Moduły ładowane dynamicznie (lazy loading)
 • Programowanie reaktywne - Observables

  • Biblioteka RxJS
  • Dlaczego niezmienność stanu obiektów (Immutability) jest ważna
  • Observable, Subject oraz BehaviorSubject
  • Metody: subscribe, filter, map, debounce, timer, switchMap
  • Emitowanie i reagowanie na zdarzenia
 • Routing

  • Definiowanie rutingu
  • Parametryzowanie rutingu
  • Zagnieżdżanie rutingu
  • Deaktywacja rutingu
 • Testy End to End

  • Instalacja i konfiguracja
  • Wprowadzenie do Jasmine oraz Protractor
  • Testowanie formularza
  • Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
  • Debugowanie testów
  • Logowanie błędów
  • Dodatkowe narzędzia wspomagające pracę
 • Testy Unit

  • Instalacja i konfiguracja
  • Wprowadzenie do narzędzia Karma
  • Testowanie komponentu, serwisu oraz pajpa
  • Przeciążanie właściwości komponentu
  • Mockowanie API
  • Szpiegowanie metod
 • Dobre praktyki

  • Architektura aplikacji
  • Wydajność
  • Reużywalność komponentów
  • Debugowanie
 • Wersja produkcyjna aplikacji

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia przejdzie przez praktyczny proces zapoznania się z mechanizmami frameworka Angular oraz z dobrymi praktykami tworzenia aplikacji internetowych.
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP oraz pokryć ją testami automatycznymi.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Angular jest wymagające. Uczestnicy powinni dobrze operować min. jednym językiem programowania, znać HTML oraz podstawy języka JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA