szkolenie angular
Warsztat | TypeScript, Angular 7, RxJs, Karma, Protractor

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do frameworka Angular

  • Klient konsoli (Angular CLI)
  • Plik konfiguracyjny package.json
  • Pobieranie zew. bibliotek (lokalnie, globalnie)
  • Kontrolowanie wersji pobieranych bibliotek
  • Automatyczna kompilacja TypeScript oraz SCSS
 • TypeScript

  • Silne typowanie
  • Klasy i interfejsy
  • Dekoratory klas
  • Import oraz eksport modułów
 • Dyrektywy w Angular

  • NgIf; else, NgFor, NgSwitch, NgClass i inne
 • Komponenty w Angular

  • Rodzaje komponentów: smart oraz presentation
  • Model danych
  • Wejście i wyjście danych oraz zdarzeń
  • Zależności komponentu
  • Zdarzenia na komponencie (lifecycle)
   • Utworzenie oraz usunięcie komponentu
   • Zmiana na wejściu
   • Dostępność templatki
   • Dostępność kontentu
  • Enkapsulacja styli
 • Pajpy w Angular (pipe)

  • Pajpy wbudowane: DatePipe, UpperCasePipe, LowerCasePipe, PercentPipe i inne
  • Pajpy własne
 • Serwisy w Angular

  • Serwisy wbudowane: HTTPClient, Renderer, Element, ActivatedRoute i inne
  • Serwisy własne
 • Komunikacja z serwerem danych

  • Autoryzacja użytkownika
  • Zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
  • Komunikacja z inną domeną (CORS)
 • Formularze w Angular

  • Formularze reaktywne
  • Formularze templatkowe
  • Walidatory wbudowane i własne
  • Asynchroniczna walidacja po stronie serwera
 • Moduły w Angular

  • Moduły zewnętrzne
  • Konfiguracja modułu
  • Moduły własne - jak i kiedy tworzyć
  • Moduły ładowane dynamicznie (lazy loading)
 • Programowanie reaktywne - Observables

  • Biblioteka RxJS
  • Immutability
  • Observable, Subject oraz BehaviorSubject
  • Metody: subscribe, filter, map, debounce, timer, switchMap
  • Emitowanie i reagowanie na zdarzenia
 • Routing

  • Definiowanie rutingu
  • Parametryzowanie rutingu
  • Zagnieżdżanie rutingu
  • Deaktywacja rutingu
 • Testy End to End

  • Instalacja i konfiguracja
  • Wprowadzenie do Jasmine oraz Protractor
  • Testowanie formularza
  • Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
  • Sposoby na debugowanie testów
  • Logowanie błędów
  • Dodatkowe narzędzia wspomagające pracę
 • Testy Unit

  • Instalacja i konfiguracja
  • Wprowadzenie do narzędzia Karma
  • Testowanie komponentu, serwisu oraz pajpa
  • Przeciążanie właściwości komponentu
  • Mockowanie API
  • Szpiegowanie metod
 • Dobre praktyki

  • Architektura aplikacji
  • Wydajność
  • Reużywalność komponentów
  • Debugowanie
 • Wersja produkcyjna aplikacji

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia przejdzie przez praktyczny proces zapoznania się z mechanizmami frameworka Angular 7 oraz z dobrymi praktykami tworzenia aplikacji internetowych.
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP oraz pokryć ją testami automatycznymi.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Angular jest wymagające. Uczestnicy powinni dobrze operować min. jednym językiem programowania, znać HTML oraz podstawy języka JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni
Wersja rozszerzona 4 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach