szkolenie
javascript
zaawansowane

――

JavaScript to skryptowy oraz wieloparadygmatowy język programowania wysokiego poziomu. 
Możemy go wykorzystać zarówno na front-endzie (przeglądarka internetowa) jak i back-endzie (Node.js)

Cel szkolenia
Szkolenia prowadzone są wg najbardziej aktualnych sposóbów programowania w JS/TS oraz na najnowszych wersjach frameworków i bibliotek.
Na szkoleniu omówione zostaną m.in. procesy jakie zachodzą w przeglądarce podczas uruchamiana aplikacji oraz sposób działania języka JavaScript.
Uczestnik na praktycznych przykładach zapozna się z nowościami standardu ECMAScript oraz mechanizmami jakie warto poznać tworząc aplikacje oraz biblioteki w JavaScript.
Ponadto rozszerzy swoją wiedzę w tematach: transpilacja kodu, komunikacja z serwerem WebSocket, aspekty bezpieczeństwa w komunikacji HTTP.
Szkolenie nie dotyczy bibliotek JavaScript; tylko czysty język.
Program szkolenia
Program można modyfikować lub łączyć z programami innych moich szkoleń; jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką zmianę.
 • Jak działa JavaScript

  • Engine and Runtime
  • Event Loop
  • Stack Overflow
  • Garbage Collection
  • Single Threaded
 • Architektura aplikacji

  • Micro Frontends
  • Monorepos
  • npm workspaces
  • npm Registry
 • Architektura przepływu danych w aplikacji

  • CQRS - Command Query Responsibility Segregation
  • Service Oriented
  • Event Driven
 • Paradygmaty programowania

  • Funkcyjne
  • Imperatywne
  • Deklaratywne
  • Obiektowe
 • Programowanie funkcyjne

  • Pure functions
   • One task
   • No side-effect
   • Immutable state
   • Predictable
   • Declarative
  • Impure functions
   • Inconsistent Results
   • Shared state
   • Side-effect
 • Omównienie mechanizmów

  • Curring
  • Memoization
  • Recursion
  • Closures
  • Higher-Order Functions
  • Nesting
  • Chaining
  • Composition
  • Inheritance
  • IIFE Pattern
 • Typy oraz struktury danych w JavaScript

  • Dynamiczne typowanie
  • Type coercion
  • Symbole
 • Zakres zmiennych

  • Globalne
  • Lokalne
  • Lexical Scope vs Dynamic Scope
  • Hoisting
 • Metody obiektów

  • defineProperty
  • keys, values, entries
  • freeze
 • JavaScript context

  • Problem z this
  • Zmiana kontekstu z użyciem metod
   • call
   • apply
   • bind
 • Wybrane funkcjonalności ECMAScript (ES6, ES7, ES8, ES9, ES10)

  • Generators
  • Promise
  • Spread and rest params
  • Enhanced Object Properties
  • Iterators
  • Template literals
  • Destructured, assignment
  • Modules
  • Map/Set
  • Meta-Programming
   • Proxying
   • Reflection
 • Komunikacja z serwerem

  • WebSocket
  • Autoryzacja a autentykacja
 • Web Components

  • Custom Elements
   • Rejestracja oraz instancja elementu
   • Obserwowanie zmian w atrybutach
  • HTML templates
   • Tworzenie i klonowanie
   • Dynamiczne wstrzykiwanie danych
   • Zagnieżdżenia
  • Shadow DOM
   • DOM vs Shadow DOM
   • Host
   • Kontent/Slot
   • Selektory
   • Zdarzenia
   • Style
  • Rozdzielenie komponentu na pliki HTML, CSS oraz JS
  • Wprowadzenie do Lightning Web Components UI framework (LWC)
 • Transpilacja kodu Javascript

  • Webpack
   • Konfiguracja
   • Loadery plików
   • Dev Server
   • Proxy
   • Webpack Module Federation
  • Babel
   • Transpilacja kodu
   • pluginy
 • Testowanie automatyczne - wprowadzenie

  • Jest Framework
  • Cypres Framework
 • Rozwiązywanie problemów

  • Memory Leaks
  • Debugowanie kodu
  • Error Handling
  • ESLint
Czas trwania
Szkolenie można wydłużyć lub skrócić po wcześniejszym uzgodnieniu.
Szkolenie trwa 3 dni
Adresaci szkolenia
Szkolenie JavaScript zaawansowane adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz posiadających podstawową wiedzę o JavaScript i HTML.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Wycena szkolenia grupowego
Cena usługi zależy od czasu trwania szkolenia oraz liczby uczestników.
CENA NETTO: 0
Wycena zajęć indywidualnych
CENA: 0
Lekcja poza pakietem: 100 zł
Pierwsza lekcja próbna jest bezpłatna
Informacje dodatkowe
Jak przygotować się do szkolenia
Informacje ogólne

Info ogólne
 • Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin lekcyjnych + przerwy.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas. Standardowo zaczynamy o 9:00 - o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe skróty klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git z kodem do ewentualnej analizy.

Sprzęt oraz oprogramowanie uczestnika

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz włączona kamerka internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Sala szkoleniowa

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

v. 1.0.331