szkolenie
javascript
zaawansowane
Nowoczesne aplikacje internetowe

Co to jest JavaScript
JavaScript to język programowania wysokiego poziomu, który możemy wykorzystywać zarówno po stronie front-endu jak również back-endu.
Cel szkolenia
Uczestnik szkolenia pozna procesy jakie zachodzą w przeglądarce podczas uruchamiana aplikacji oraz dowie się jak działa JavaScript.
Na praktycznych przykładach zapozna się z nowościami standardu ECMAScript oraz mechanizmami jakie warto poznać tworząc aplikacje oraz biblioteki w JavaScript.
Ponadto rozszerzy swoją wiedzę w tematach: transpilacja kodu, komunikacja z serwerem WebSocket, aspekty bezpieczeństwa w komunikacji HTTP.
Program szkolenia
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć, aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.
 • Jak działa JavaScript

  • Engine and Runtime
  • Event Loop
  • Stack Overflow
  • Garbage Collection
  • Single Threaded
 • Architektura przepływu danych w aplikacji

  • CQRS - Command Query Responsibility Segregation
  • Service Oriented
  • Event Driven
 • Paradygmaty programowania

  • Funkcyjne
  • Imperatywne
  • Deklaratywne
  • Obiektowe
 • Micro Frontends

  • Zasady
  • Technologie
   • Web Components
   • Frameworki
  • Komunikacja
 • Programowanie funkcyjne

  • Pure functions
   • One task
   • No side-effect
   • Immutable state
   • Predictable
   • Declarative
  • Impure functions
   • Inconsistent Results
   • Shared state
   • Side-effect
 • Typy oraz struktury danych w JavaScript

  • Dynamiczne typowanie
  • Type coercion
  • Symbole
 • Zakres zmiennych

  • Globalne
  • Lokalne
  • Lexical Scope vs Dynamic Scope
  • Hoisting
 • Metody obiektów

  • defineProperty
  • keys, values, entries
  • freeze
 • JavaScript context

  • Problem z this
  • Zmiana kontekstu z użyciem metod
   • call
   • apply
   • bind
 • Omównienie mechanizmów

  • Curring
  • Memoization
  • Recursion
  • Chaining
  • Closures
  • Higher-Order Functions
  • Composition
  • Inheritance
  • IIFE Pattern
 • Wybrane funkcjonalności ECMAScript (ES6, ES7, ES8, ES9, ES10)

  • Arrow function (lambda)
  • Generators
  • Promise
  • Async/await
  • Spread and rest params
  • Enhanced Object Properties
  • Iterators
  • Template literals
  • Destructured, assignment
  • Const, let
  • Modules
  • Map/Set
  • Meta-Programming
   • Proxying
   • Reflection
 • Transpiracja kodu Javascript

  • Webpack
   • Konfiguracja
   • Loadery plików
   • Dev Server
   • Proxy
   • Własna bibliotaka JS
  • Babel
   • Transpilacja kodu
   • pluginy
 • Rozwiązywanie problemów

  • Memory Leaks
  • Debugowanie kodu
  • Error Handling
  • ESLint
 • Komunikacja z serwerem

  • WebSocket
  • Bezpieczeństwo HTTP
   • Ataki Cross-Site Scripting (XSS)
   • Cross-origin resource sharing (CORS)
   • Ciasteczka (cookies)
Czas trwania
Szkolenie trwa 3 dni
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.
Adresaci szkolenia
Szkolenie JavaScript zaawansowane adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz posiadających podstawową wiedzę o JavaScript i HTML.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Informacje dodatkowe
 • Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git zawierające projekty aplikacji.

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz kamera internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego. Kamera powinna pozostać włączona przez całe szkolenie.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta
w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Wycena szkoleniaCENA NETTO: 0
Kontakt
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.