szkolenie javascript zaawansowane
WZORCE I DOBRE PRAKTYKI

PROGRAM SZKOLENIA

 • Omównienie mechanizmów

  • Callback
  • Closures
  • Chaining
  • Curring
  • Memoization
  • Recursion
 • Wzorce projektowe w JavaScript

  • MVC
  • Decorator
  • Factory
  • Composite
  • Obserwer
  • Singleton
  • Strategy
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • Klasy
   • Dziedziczenie
   • Polimorfizm
   • Abstrakcja
  • Arrow function (lambda)
  • Generators
  • Promise
  • Spread and rest params
  • Template literals
  • Destructured, assignment
  • Const, let
 • ECMAScript 2016 (ES7)

  • Array.prototype.includes
  • Exponentiation Operator
 • ECMAScript 2017 (ES8)

  • Async functions
  • String padding
  • Object.getOwnPropertyDescriptors
  • Trailing commas in function parameter lists
 • Komunikacja z serwerem

  • Web Workers
  • WebSockets
  • Bezpieczeństwo HTTP
   • Ataki Cross-Site Scripting (XSS)
   • Cross-origin resource sharing (CORS)
   • Ciasteczka (cookies)
 • Wprowadzenie do Web Components

 • Wyrażenia regularne

  • Wzorce
  • Metaznaki
  • Flagi
  • Metody test, search oraz match

CEL SZKOLENIA

Założeniem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z nowościami standardu ECMAScript (6,7,8) oraz Web Components.
Ponadto zostaną przedstawione rozwiązania, dla typowych problemów programistycznych - wzorce projektowe.
Na szkoleniu poruszony zostaną również aspekty bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie JavaScript zaawansowane dedykowanie jest dla programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz posiadających podstawową wiedzę o JavaScript i HTML.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA