szkolenie javascript zaawansowane
WZORCE I DOBRE PRAKTYKI

Program szkolenia

Omównienie mechanizmów

Callback
Closures
Chaining
Recursion

Wzorce projektowe w JavaScript

MVC
Decorator
Factory
Composite
Obserwer
Singleton
Strategy

ECMAScript 2015 (ES6)

Klasy
Dziedziczenie
Polimorfizm
Abstrakcja
Arrow function (lambda)
Generators
Promise
Spread and rest params
Template literals
Destructured, assignment
Const, let

ECMAScript 2016 (ES7)

Array.prototype.includes
Exponentiation Operator

ECMAScript 2017 (ES8)

Async functions
Shared Memory and Atomics
String padding
Object.getOwnPropertyDescriptors
Trailing commas in function parameter lists

Wprowadzenie do Web Components

Web Workers

WebSockets

Bezpieczeństwo

Ataki Cross-Site Scripting (XSS)
Cross-origin resource sharing (CORS)
Ciasteczka (cookies)

Wyrażenia regularne

Wzorce
Metaznaki
Flagi
Metody test, search oraz match
Cel szkolenia
Założeniem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z nowościami standardu ECMAScript (6,7,8) oraz Web Components.
Ponadto zostaną przedstawione rozwiązania, dla typowych problemów programistycznych - wzorce projektowe.
Na szkoleniu poruszony zostaną również aspekty bezpieczeństwa aplikacji internetowych.
Adresaci szkolenia
Szkolenie JavaScript zaawansowane dedykowanie jest dla programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz posiadających podstawową wiedzę o JavaScript i HTML.
Czas trwania szkolenia