szkolenie javascript zaawansowane
Warsztat | Zaawansowany JavaScript, Web Components

PROGRAM SZKOLENIA

 • Struktura aplikacji i podział na moduły

  • Modularna struktura
  • Wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
  • Konfiguracja zew. modułu
  • Dynamiczne ładowanie modułów - lazy loading
  • Własna biblioteka modułów
   • przygotowanie paczki - ng-packagr
   • publikowanie biblioteki na npm (opcja)
   • import biblioteki lokalnie oraz przez npm
   • aktualizacja oraz wersjonowanie
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, buffer, group, scan ...
   • filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • łączenie: zip, merge, combine latest ...
   • narzędzia: tap, delay, toPromise
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher order observables
   • Cold and Hot observables
 • Komunikacja z serwerem

  • GraphQL playground - temat opcjonalny
   • Query, mutation, & subscription
   • Schema
   • Fragments
   • Variables
   • Input types, unions, interfaces
   • Introspective Queries
   • Apollo Client
   • Apollo-codegen
  • WebSocket
   • RxJs - webSocket
   • zdarzenia: open, close, message, send
 • Zarządzanie stanem aplikacji

  • Zasady architektury Redux
  • NgRx
   • immutable state
   • actions, reducers, selectors, entity, side effects
   • router actions
   • generowanie z użyciem schematics
 • Dynamiczne tworzenie formularzy

  • Plik opisujący formularz (JSON)
  • Dynamiczne tworzenie pól formularza - form builder
  • Nietypowe pola formularza - form API
  • Walidacja
  • Obsługa zdarzeń
 • Zaawansowane komponenty

  • Wydajność
   • Jak działa change detector
   • Strategie detekcji
   • Wykorzystanie zdarzenia ngDoCheck
  • Dynamiczne generowanie komponentów
   • Serwis ComponentFactoryResolver
   • ng-container oraz ngTemplateOutlet
 • Dyrektywy

  • Własne dyrektywy strukturalne i atrybutowe
  • Wykorzystanie serwisów w dyrektywach
   • IterableDiffers
   • ViewContainerRef
   • TemplateRef
  • Export dyrektywy
  • Komunikacja z komponentem
 • Progressive Web Apps (PWA)

  • JSON Manifest
  • Service Worker
  • Kontrolowanie wersji
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Aktywacja/deaktywacja routingu - Guard, kontrola routingu
 • Angular Material Design

  • Nawigacja i podstawowy układ aplikacji
  • Kontrolki formularza
  • Generowanie z użyciem schematics
 • Zapis danych

  • IndexedDB
  • localStorage
 • Angular Elements - temat opcjonalny

  • Wprowadzenie do Web Components
  • Przetwarzanie Angular Component na (Native) Custom Element
  • Komunikacja z komponentem: input, output w aplikacji webowej
 • Dodatki

  • Jak aktualizować projekt
  • Debugging i profiling
  • Konfiguracja
   • zmienne środowiskowe
   • plik angular.json
   • wersja produkcyjna i deweloperska
   • browserslist

CEL SZKOLENIA

Założeniem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z nowościami standardu ECMAScript (6,7,8) oraz Web Components
Ponadto zostaną przedstawione rozwiązania, dla typowych problemów programistycznych - wzorce projektowe
Na szkoleniu poruszony zostaną również aspekty bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie JavaScript zaawansowane dedykowanie jest dla programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz posiadających podstawową wiedzę o JavaScript i HTML.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni
Wersja rozszerzona 3 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach