szkolenie javascript zaawansowane
Warsztat | Zaawansowany JavaScript, Web Components

PROGRAM SZKOLENIA

 • Omównienie mechanizmów

  • Curring
  • Memoization
  • Recursion
  • Callback
  • Closures
  • Chaining
 • Wzorce projektowe w JavaScript

  • MVC
  • Decorator
  • Factory
  • Composite
  • Obserwer
  • Singleton
  • Strategy
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • Klasy
   • Dziedziczenie
   • Polimorfizm
   • Statyczne właściwości i metody
   • Prywatne i publiczne właściwości i metody
   • Abstrakcja
  • Arrow function (lambda)
  • Generators
  • Promise
  • Spread and rest params
  • Template literals
  • Destructured, assignment
  • Const, let
 • ECMAScript 2016 (ES7)

  • Array.prototype.includes
  • Exponentiation Operator
 • ECMAScript 2017 (ES8)

  • Async functions
  • String padding
  • Object.getOwnPropertyDescriptors
  • Trailing commas in function parameter lists
 • Komunikacja z serwerem

  • Web Workers
  • WebSockets
  • Bezpieczeństwo HTTP
   • Ataki Cross-Site Scripting (XSS)
   • Cross-origin resource sharing (CORS)
   • Ciasteczka (cookies)
 • Wprowadzenie do Web Components

 • Wyrażenia regularne

  • Wzorce
  • Metaznaki
  • Flagi
  • Metody test, search oraz match

CEL SZKOLENIA

Założeniem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z nowościami standardu ECMAScript (6,7,8) oraz Web Components
Ponadto zostaną przedstawione rozwiązania, dla typowych problemów programistycznych - wzorce projektowe
Na szkoleniu poruszony zostaną również aspekty bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie JavaScript zaawansowane dedykowanie jest dla programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz posiadających podstawową wiedzę o JavaScript i HTML.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA