szkolenie javascript podstawy
WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W JAVASCRIPT

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do JavaScript

 • Osadzanie skrytpów w dokumencie HTML

 • Typy zmiennych

  • Liczby
  • Ciągi znaków
  • Wartości logiczne
  • Obiekty
  • Kolekcje
  • Null i Undefined
 • Operatory

 • Funkcje

  • Wywołanie funkcji
  • Parametry funkcji
  • Zwracanie wartości przez funkcję
  • Funkcje anonimowe oraz automatyczne
  • Przykładowe funkcje predefiniowane
  • Callbacki
 • Zasięg zmiennych

 • Document Object Model (DOM)

  • Drzewo obiektów
  • Referencje do elementów
  • Tworzenie modyfikacja oraz usuwanie elementów drzewa DOM
 • Zdarzenia w JavaScript

  • Rodzaje zdarzeń
  • Nasłuchiwanie oraz emitowanie zdarzeń
  • Zdarzenia własne
 • Obiektowość w JavaScript

  • Własne obiekty
  • Klasa obiektu
  • Dziedziczenie
  • Stałe
 • Sterowanie przepływem programu

  • Instrukcje warunkowe
  • Instrukcja switch
  • Pętle: for, for in, while oraz do while
 • Kontrolowanie czasu

  • Opóźnienie wykonania kodu
  • Interwał czasowy
 • Komunikacja z serwerem

  • Wysyłanie i odbieranie danych w formacie JSON
  • Metody RESTful (GET, POST, DELETE, PUT, PATCH)
 • Formularze w JavaScript

  • Tworzenie interaktywnych formularzy
  • Walidacja danych w formularzach
 • Architektura MVC (Model-View-Controller)

 • Zagadnienia zaawansowane

  • Domknięcia (closures)
  • Debugowanie i rozwiązywanie problemów
  • Optymalizacja

CEL SZKOLENIA

Założeniem szkolenia jest przekazanie wiedzy o języku JavaScript z użyciem praktycznych przykładów.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zbudować aplikację internetową (Single-page app) w oparciu o dobre praktyki i wzorzec projektowy MVCDowie się również jak komunikować się z serwerem HTTP oraz jak radzić sobie z problemami.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie JavaScript podstawy adresowane jest dla wszystkich, którzy chcą poznać podstawy języka JavaScript. Wymagana jest znajomość podstaw programowania oraz języków HTML i CSS.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA