szkolenie
angular
ngrx

――

NgRx to zestaw bibliotek przeznaczonych do zarządzania stanem aplikacji Angularowej w sposób reaktywny. 
NgRx bazuje na koncepcji Redux.

Cel szkolenia
Szkolenia prowadzone są wg najbardziej aktualnych sposóbów programowania w JS/TS oraz na najnowszych wersjach frameworków i bibliotek.
Szkolenie składa się z trzech części:
1. Uzupełnienie wiedzy o RxJs - opcjonalnie
2. Reaktywny stan z użyciem NgRx store/action/reducers/effects ...
3. Reaktywny stan z użyciem NgRx data
Ostatecznym celem szkolenia jest zbudowanie aplikacji internetowej z reaktywnym stanem.
Program szkolenia
Program można modyfikować lub łączyć z programami innych moich szkoleń; jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką zmianę.
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, scan ...
   • Filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • Łączenie: zip, merge, combine latest ...
   • warunkowe: iif, every
   • narzędzia: tap, delay, toObservable
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher-order observables
   • Cold and Hot observables
 • Zasady architektury Redux

  • action
  • dispatcher
  • store
  • view
 • NgRx/Store

  • actions
  • reducers
  • selectors
 • NgRx/Effects

  • zapis i odczyt danych
   • serwer HTTP
   • lokalna baza danych IndexedDB
 • NgRx/Router-store

  • serializacja stanu routingu
  • Angular Guards
 • NgRx/Entity

  • kontrolowanie stanu kolekcji
  • operacje CRUD
 • NgRx/Schematics

  • generowanie plików
 • NgRx/Data

  • entity metadata & metadataMap
  • collection service
  • custom collection service
  • custom dataService service
  • przeciążanie metod
  • filtrowanie danych
  • strategia optymistyczna i pesymistyczna
 • NgRx/store-devtools

  • chrome devtools
 • Angular

  • Komponenty
   • ograniczenie odpowiedzialności komponentów
   • jak działa change detector?
   • strategie detekcji
   • immutable & mutable
   • subscribe & unsubscribe
  • HttpInterceptor
Czas trwania
Szkolenie można wydłużyć lub skrócić po wcześniejszym uzgodnieniu.
Szkolenie trwa 2 dni
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara, chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Wycena szkolenia grupowego
Cena usługi zależy od czasu trwania szkolenia oraz liczby uczestników.
CENA NETTO: 0
Wycena zajęć indywidualnych
CENA: 0
Lekcja poza pakietem: 100 zł
Pierwsza lekcja próbna jest bezpłatna
Informacje dodatkowe
Jak przygotować się do szkolenia
Informacje ogólne

Info ogólne
 • Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin lekcyjnych + przerwy.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas. Standardowo zaczynamy o 9:00 - o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe skróty klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git z kodem do ewentualnej analizy.

Sprzęt oraz oprogramowanie uczestnika

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz włączona kamerka internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Sala szkoleniowa

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

v. 1.0.331