szkolenie angular ngrx
Warsztat | NgRx

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zasady architektury Redux

  • action
  • dispatcher
  • store
  • view
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, buffer, group, scan ...
   • Filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • Łączenie: zip, merge, combine latest ...
   • warunkowe: iif, every
   • narzędzia: tap, delay, toPromise, toObservable
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher order observables
   • Cold and Hot observables
 • NgRx

  • Store
   • actions
   • reducers
   • selectors
  • Effects
   • komunikacja z serwerem HTTP
   • zapis danych w IndexedDB
  • Router-store
   • serializacja stanu routingu
   • Angular Guards
  • Entity
   • kontrolowanie stanu kolekcji
   • operacje CRUD
  • Schematics
   • generowanie plików
 • Komponenty Angular

  • ograniczenie odpowiedzialności komponentów
  • jak działa change detector?
  • strategie detekcji
  • immutable & mutable
  • subscribe & unsubscribe
  • memoization
 • Narzędzia

  • chrome devtools
  • debugging & profiling

CEL SZKOLENIA

Architektura Redux dla aplikacji Angular. 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA