szkolenie angular ngrx
Warsztat | Reaktywny stan aplikacji Angularowej

PROGRAM SZKOLENIA

 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, exhaust, group, scan ...
   • Filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • Łączenie: zip, merge, combine latest ...
   • warunkowe: iif, every
   • narzędzia: tap, delay, toPromise, toObservable
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher-order observables
   • Cold and Hot observables
 • Zasady architektury Redux

  • action
  • dispatcher
  • store
  • view
 • NgRx/Store

  • actions
  • reducers
  • selectors
 • NgRx/Effects

  • zapis i odczyt danych
   • serwer HTTP
   • lokalna baza danych IndexedDB
 • NgRx/Router-store

  • serializacja stanu routingu
  • Angular Guards
 • NgRx/Entity

  • kontrolowanie stanu kolekcji
  • operacje CRUD
 • NgRx/Schematics

  • generowanie plików
 • NgRx/Data

  • entity metadata & metadataMap
  • collection service
  • custom collection service
  • custom dataService service
  • przeciążanie metod
  • filtrowanie danych
  • strategia optymistyczna i pesymistyczna
 • NgRx/store-devtools

  • chrome devtools
 • Angular

  • Komponenty
   • ograniczenie odpowiedzialności komponentów
   • jak działa change detector?
   • strategie detekcji
   • immutable & mutable
   • subscribe & unsubscribe
  • HttpInterceptor

CEL SZKOLENIA

Reaktywny stan aplikacji Angular z użyciem bibliotek wchodzących w skład NgRx - szkolenie trzyetapowe:
1. Wprowadzenie do RxJs - opcjonalnie
2. Reaktywny stan z użyciem NgRx store/action/reducers/effects
3. Reaktywny stan z użyciem NgRx data

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy i może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

Dodatkowe informacje
CENA NETTO: 0
Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA