szkolenie
angular
ngrx

Reaktywny stan aplikacji angularowej
bazujący na Redux

Co to jest NgRx
NgRx to zestaw bibliotek przeznaczonych do zarządzania stanem aplikacji Angularowej w sposób reaktywny. Bazuje na koncepcji Redux.
Cel szkolenia
Uczestnik szkolenia będzie potrafił stworzyć aplikację z reaktywnym stanem.
Szkolenie składa się z trzech części:
1. Uzupełnienie wiedzy o RxJs - opcjonalnie
2. Reaktywny stan z użyciem NgRx store/action/reducers/effects ...
3. Reaktywny stan z użyciem NgRx data
Program szkolenia
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć, aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, scan ...
   • Filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • Łączenie: zip, merge, combine latest ...
   • warunkowe: iif, every
   • narzędzia: tap, delay, toObservable
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher-order observables
   • Cold and Hot observables
 • Zasady architektury Redux

  • action
  • dispatcher
  • store
  • view
 • NgRx/Store

  • actions
  • reducers
  • selectors
 • NgRx/Effects

  • zapis i odczyt danych
   • serwer HTTP
   • lokalna baza danych IndexedDB
 • NgRx/Router-store

  • serializacja stanu routingu
  • Angular Guards
 • NgRx/Entity

  • kontrolowanie stanu kolekcji
  • operacje CRUD
 • NgRx/Schematics

  • generowanie plików
 • NgRx/Data

  • entity metadata & metadataMap
  • collection service
  • custom collection service
  • custom dataService service
  • przeciążanie metod
  • filtrowanie danych
  • strategia optymistyczna i pesymistyczna
 • NgRx/store-devtools

  • chrome devtools
 • Angular

  • Komponenty
   • ograniczenie odpowiedzialności komponentów
   • jak działa change detector?
   • strategie detekcji
   • immutable & mutable
   • subscribe & unsubscribe
  • HttpInterceptor
Czas trwania
Szkolenie trwa 2 dni
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara, chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Informacje dodatkowe
 • Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git zawierające projekty aplikacji.

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz kamera internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego. Kamera powinna pozostać włączona przez całe szkolenie.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta
w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Wycena szkoleniaCENA NETTO: 0
Kontakt
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.