szkolenie
angular
ngrx
Warsztat > reaktywny stan aplikacji angularowej

PROGRAM SZKOLENIA

 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, scan ...
   • Filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • Łączenie: zip, merge, combine latest ...
   • warunkowe: iif, every
   • narzędzia: tap, delay, toObservable
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher-order observables
   • Cold and Hot observables
 • Zasady architektury Redux

  • action
  • dispatcher
  • store
  • view
 • NgRx/Store

  • actions
  • reducers
  • selectors
 • NgRx/Effects

  • zapis i odczyt danych
   • serwer HTTP
   • lokalna baza danych IndexedDB
 • NgRx/Router-store

  • serializacja stanu routingu
  • Angular Guards
 • NgRx/Entity

  • kontrolowanie stanu kolekcji
  • operacje CRUD
 • NgRx/Schematics

  • generowanie plików
 • NgRx/Data

  • entity metadata & metadataMap
  • collection service
  • custom collection service
  • custom dataService service
  • przeciążanie metod
  • filtrowanie danych
  • strategia optymistyczna i pesymistyczna
 • NgRx/store-devtools

  • chrome devtools
 • Angular

  • Komponenty
   • ograniczenie odpowiedzialności komponentów
   • jak działa change detector?
   • strategie detekcji
   • immutable & mutable
   • subscribe & unsubscribe
  • HttpInterceptor

CO TO JEST NgRx?

NgRx to zestaw bibliotek przeznaczonych do zarządzania stanem aplikacji Angularowej w sposób reaktywny.

CEL SZKOLENIA

Reaktywny stan aplikacji Angular z użyciem bibliotek wchodzących w skład NgRx - szkolenie trzyetapowe:
1. Wprowadzenie do RxJs - opcjonalnie
2. Reaktywny stan z użyciem NgRx store/action/reducers/effects
3. Reaktywny stan z użyciem NgRx data

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara, chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy i może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.
Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

KOSZTY & KONTAKT
CENA NETTO: 0Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta) ↴
szybki internet
dobry rzutnik - najlepiej HDMI
flipchart - opcjonalnie
komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Dla uczestników ↴
Informacje ogólne
Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych. Mniej więcej od 9:00 do 16:00 w zależności od długości przerw.
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00
Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy
Na czas szkolenia, dobrze jest wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze
Potrzebny sprzęt
Dwa monitory - konieczne podczas szkolenia zdalnego
Szybki komputer np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik
Oprogramowanie
lub inny dobry edytor