szkolenie angular zaawansowane
Programowanie aplikacji internetowych

Struktura aplikacji i podział na moduły

modularna struktura katalogów
wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
konfiguracja zew. modułu
dynamiczne ładowanie modułów

Dynamiczne tworzenie formularzy - JSON Schema

Swagger.io - generowanie kodu do komunikacji z API

Zarządzanie stanem aplikacji

architektura Flux
Redux

Zaawansowane komponenty

change detection strategy
zmiana strategii detekcji - wydajność
zdarzenia na komponencie
dynamiczny kontent komponentu (np. wiersz w data-gridzie)
serwis ComponentFactoryResolver
dostęp do API dynamicznego komponentu

Routing

parametryzowanie routingu
zagnieżdżanie routingu
aktywacja/deaktywacja routingu - serwis kontrolujący routing

Angular Internationalization (i18n)

Angular Material Design

Service Worker

Zmienne środowiskowe

dołączanie zmiennych do wersji produkcyjnej i deweloperskiej
ng serve - opcje
konfiguracja .angular-cli.json

Komunikacja Websocket

komunikacja z serwerem WebSocket
Google Firebase

RESTful APIs

JSON Web Tokens (JWT)
jak JWT działa po stronie serwera
rejestracja tokena po stronie klienta
dołączanie tokena do nagłówków zapytania
Cel szkolenia
Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat frameworka Angular to szkolenie angular zaawansowane jest dla Ciebie. Dowiesz się jak przyśpieszyć programowanie aplikacji internetowej dzięki automatyzacji procesów np. tworzenia formularzy czy generowania serwisów do komunikacji z API.
Poznasz również bardzo popularną architekturę przepływu danych Flux oraz sposoby na poprawę wydajności aplikacji Angularowej.
Pogłębisz wiedzę w temacie modułów oraz komponentów.
Podczas szkolenia będziemy korzystać z biblioteki Angular Material.
szkolenie angular zaawansowane jest wymagające. Aby wziąć w nim udział, trzeba mieć dobre podstawy oraz doświadczenie pracy w projekcie z użyciem frameworka Angular (2+). Zobacz również szkolenie
Web components