szkolenie angular zaawansowane
Warsztat | TypeScript, Redux, NgRx, Material Design, WebSocket, Angular Modules, Dynamic Form

PROGRAM SZKOLENIA

 • Struktura aplikacji i podział na moduły

  • Modularna struktura
  • Wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
  • Konfiguracja zew. modułu
  • Dynamiczne ładowanie modułów - lazy loading
 • Zarządzanie stanem aplikacji

  • Zasady architektury Flux
  • NgRx (Redux)
   • Immutable i mutable
   • Actions, reducers, subscription, selectors
   • Side effects
   • Router actions
   • Generowanie z użyciem schematics
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Cold vs Hot observables
  • Higher order observables
  • Operators
   • combination (or & and style) np. zip, forkJoin, merge; horizontal & vertical combination.
   • creation np. create, from, range
   • multicasting np. publish, share
   • filtering np. throttle, takeUntil, skip
   • transformation np. scan, reduce, groupBy
   • utility np. tap, delay, toPromise
 • Dynamiczne tworzenie formularzy

  • Plik opisujący formularz (JSON)
  • Dynamiczne tworzenie pól formularza - form builder
  • Nietypowe pola formularza - form API
  • Walidacja
  • Obsługa zdarzeń
 • Zaawansowane komponenty

  • Change detection strategy
  • Zmiana strategii detekcji a wydajność
  • Zdarzenia na komponencie
  • Dynamiczny kontent komponentu (np. wiersz w data-gridzie)
   • Serwis ComponentFactoryResolver
   • Dostęp do API dynamicznego komponentu
  • Złożone komponenty np. tabs
 • Dyrektywy

  • Własne dyrektywy
  • Export dyrektywy
  • Komunikacja z komponentem
 • Angular Elements

  • Przetwarzanie Angular Component na (Native) Custom Element
  • Użycie utworzonego komponentu w aplikacji webowej
  • Komunikacja z komponentem: input, output
  • Użycie komponentu w aplikacji React oraz AngularJS
  • Polyfills
 • Progressive Web Apps (PWA)

  • JSON Manifest
  • Service Worker
  • Sprawdzanie wersji
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Aktywacja/deaktywacja routingu - Guard, kontrola routingu
 • Angular Material Design

  • Nawigacja i podstawowy układ aplikacji
  • Kontrolki formularza
  • Generowanie z użyciem schematics
 • Zmienne środowiskowe

  • Plik angular.json
  • Konfiguracja wersji produkcyjnej i deweloperskiej
 • Komunikacja z serwerem WebSocket

 • Debugging i profiling

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma  na celu poszerzenie wiedzy o frameworku Angular w następujących tematach:
- Redux - zarządzanie stanem aplikacji 
- Własny generator formularzy 
- Modułowość aplikacji
- Angular Element - mikroserwisy kompatybilne z aplikacjami React czy Vanilla JS
- WebSocket - dwukierunkowa komunikacja z serwerem
- Progressive Web Apps (PWA) - aplikacja webowa działająca jak natywna aplikacja Android czy iOS
- NgRx - programowanie reaktywne
- Angular Material - komponenty

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni
Wersja rozszerzona 4 dni

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.