szkolenie angular zaawansowane
Redux, RxJx, Material Design, WebSocket, Dynamic Form

PROGRAM SZKOLENIA

 • Struktura aplikacji i podział na moduły

  • Modularna struktura katalogów
  • Wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
  • Konfiguracja zew. modułu
  • Dynamiczne ładowanie modułów - lazy loading
 • Zarządzanie stanem aplikacji

  • Zasady architektury Flux
  • NgRx (Redux)
   • immutable i mutable
   • actions, reducers, subscription, selectors
   • side effects
   • router actions
 • Dynamiczne tworzenie formularzy

  • plik konfiguracyjny (JSON)
  • dynamiczne tworzenie pól formularza - form builder
  • walidacja
  • obsługa zdarzeń
 • Zaawansowane komponenty

  • Change detection strategy
  • Zmiana strategii detekcji a wydajność
  • Zdarzenia na komponencie
  • Dynamiczny kontent komponentu (np. wiersz w data-gridzie)
   • Serwis ComponentFactoryResolver
   • Dostęp do API dynamicznego komponentu
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Aktywacja/deaktywacja routingu - serwis kontrolujący routing
 • Angular Material Design

 • Zmienne środowiskowe

  • Plik .angular.json
  • Konfiguracja wersji produkcyjnej i deweloperskiej
 • Komunikacja z serwerem WebSocket

 • Debugging i profiling

CEL SZKOLENIA

Założeniem szkolenia jest pogłębienie posiadanej wiedzy na temat frameworka Angular
Uczestnik dowie się jak przyśpieszyć pracę dzięki automatyzacji procesów np. tworzenia formularzy czy generowania serwisów do komunikacji z API. 
Pozna również bardzo popularną architekturę przepływu danych Flux oraz sposoby na poprawę wydajności aplikacji Angularowej. 
Pogłębi wiedzę w temacie modułów oraz komponentów
Podczas szkolenia będziemy korzystać z biblioteki Angular Material.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już dobrze Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni
Wersja rozszerzona 4 dni

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.