szkolenie angular zaawansowane
Warsztat | TypeScript, RxJs, GraphQL, WebSocket, PWA, Dynamic Form, Material Design

PROGRAM SZKOLENIA

 • Struktura aplikacji i podział na moduły

  • Modularna struktura
  • Wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
  • Konfiguracja zew. modułu
  • Dynamiczne ładowanie modułów - lazy loading
 • Generowanie własnej biblioteki - Angular library

  • tworzenie multi-project workspace
  • tworzenie biblioteki
   • konfiguracja oraz export biblioteki
   • publikowanie biblioteki na npm (opcja)
   • aktualizacja oraz wersjonowanie
  • tworzenie projektu
   • instalacja biblioteki - lokalnie oraz z NPM
   • testowanie biblioteki
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, buffer, group, scan ...
   • filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • łączenie: zip, merge, combine latest ...
   • narzędzia: tap, delay, toPromise
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher order observables
   • Cold and Hot observables
 • Zarządzanie stanem aplikacji

  • Reaktywny stan aplikacji w oparciu o BehaviorSubject
  • Ograniczenie odpowiedzialności komponentów
  • Warstwa komunikacji komponentów ze stanem
 • Zapis danych

  • Serwer GraphQL wprowadzenie - temat opcjonalny
   • Query, mutation, & subscription
   • Schema
   • Fragments
   • Variables
   • Input types, unions, interfaces
   • Introspective Queries
   • Apollo Client
   • Apollo-codegen
  • Serwer WebSocket
   • RxJs - webSocket
   • zdarzenia: open, close, message, send
  • IndexedDB
   • kontrolowanie wersji
   • odczyt i zapis
 • Dynamiczne tworzenie formularzy

  • Plik opisujący formularz (JSON)
  • Dynamiczne tworzenie pól formularza - form builder
  • Nietypowe pola formularza - form API
  • Walidacja
  • Obsługa zdarzeń
 • Dynamiczne generowanie komponentów

  • Serwis ComponentFactoryResolver
  • ng-container oraz ngTemplateOutlet
 • Dyrektywy

  • Własne dyrektywy strukturalne i atrybutowe
  • Wykorzystanie serwisów w dyrektywach
   • ViewContainerRef
   • TemplateRef
  • Export dyrektywy
  • HostListener & HostBinding
 • Progressive Web Apps (PWA)

  • JSON Manifest
  • Service Worker
  • Kontrolowanie wersji
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Guards
  • Resolvers
 • Flex Layout library

  • flex layout directives
  • ObservableMedia service
 • Angular Material Design

  • Nawigacja i podstawowy układ aplikacji
  • Kontrolki formularzy
  • Generowanie z użyciem schematics
 • Angular Elements - temat opcjonalny

  • Wprowadzenie do Web Components
  • Przetwarzanie Angular Component na (Native) Custom Element
  • Komunikacja z komponentem: input, output w aplikacji webowej
 • Konfiguracja

  • zmienne środowiskowe
  • proxy
  • wersja produkcyjna i deweloperska
  • browserslist

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy o frameworku Angular oraz przybliżenie rozwiązań architektonicznych, które pozwolą na rozwijanie kodu z utrzymaniem wysokiej skalowalności oraz wydajności aplikacji.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA