szkolenie
angular
zaawansowane

Aplikacje internetowe klasy enterprise

Co to jest Angular
Angular to duży framework SPA przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych klasy enterprise. Ze względu na jego stabilność oraz niezliczoną liczbę wbudowanych funkcjonalności, jest idealnym wyborem dla dużych firm IT (ale nie tylko), które utrzymują wiele zespołów i projektów. Ustandaryzowany 'workflow' we wszystkich projektach, zdecydowanie ułatwia ich utrzymanie.
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy o frameworku Angular oraz omówienie rozwiązań architektonicznych, które pozwolą na rozwijanie kodu, z utrzymaniem wysokiej skalowalności oraz wydajności aplikacji.
Program szkolenia
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć, aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.
 • Struktura aplikacji i podział na moduły

  • Zasady tworzenia drzewa katalogów w projekcie
  • Modularna struktura
  • Wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
  • Konfiguracja zew. modułu
  • Dynamiczne ładowanie modułów - lazy loading
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, buffer, group, scan ...
   • Filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • Łączenie: zip, merge, combine latest …
   • warunkowe: iif, every
   • narzędzia: tap, delay, toObservable
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher order observables
   • Cold and Hot observables
 • Generowanie własnej biblioteki - Angular library

  • Tworzenie multi-project workspace
  • Tworzenie biblioteki
   • Konfiguracja oraz export biblioteki
   • Publikowanie biblioteki na npm (opcja)
   • Aktualizacja oraz wersjonowanie
  • Tworzenie projektu
   • Instalacja biblioteki - lokalnie oraz z NPM
   • Testowanie biblioteki
 • Reaktywne zarządzanie stanem aplikacji Angularowej

  • Omówienie architektury Redux
  • RxJs/BehaviorSubject state
   • set & get state
   • map to entities
   • loading state
   • routing state
 • Komponenty

  • Ograniczenie odpowiedzialności komponentów & reużywalność
  • Jak działa change detector i strategie detekcji
  • Immutable & mutable
 • Dyrektywy

  • Własne dyrektywy strukturalne i atrybutowe
  • Wykorzystanie serwisów w dyrektywach
   • ViewContainerRef
   • TemplateRef
   • ComponentFactoryResolver
  • Export dyrektywy
  • HostListener & HostBinding
 • Dynamiczne tworzenie formularzy

  • Dane opisujące formularz (JSON)
  • Dynamiczne tworzenie modelu formularza - form builder
  • Dynamiczne tworzenie instancji komponentów
   • ng-container
   • ngTemplateOutlet
  • Walidacja
  • Obsługa zdarzeń
  • Nietypowe pola formularza - form API
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Guards
  • Resolvers
 • Komunikacja z serwerem WebSocket

  • RxJs - webSocket
  • Zdarzenia: open, close, message, send
 • Zapis danych w przeglądarce

  • IndexedDB
   • Odczyt i zapis
   • Kontrolowanie wersji
  • LocalStorage
 • Angular PWA (opcjonalnie)

  • Manifest
  • Service-worker
  • Powiadomienia web push
   • konfiguracja
   • biblioteka web-push
 • Angular Material Design

  • Nawigacja i podstawowy układ aplikacji
  • Kontrolki formularzy
  • Generowanie z użyciem schematics
 • Konfiguracja

  • Zmienne środowiskowe
  • Proxy dev i prod
  • Browserslist
Czas trwania
Szkolenie trwa 3 dni
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Informacje dodatkowe
 • Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git zawierające projekty aplikacji.

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz kamera internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego. Kamera powinna pozostać włączona przez całe szkolenie.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta
w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Wycena szkoleniaCENA NETTO: 0
Kontakt
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.