szkolenie angular zaawansowane
PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA

 • Struktura aplikacji i podział na moduły

  • Modularna struktura katalogów
  • Wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
  • Konfiguracja zew. modułu
  • Dynamiczne ładowanie modułów
 • Dynamiczne tworzenie formularzy - JSON Schema

 • Zarządzanie stanem aplikacji

  • Architektura Flux
  • Redux
   • immutable i mutable
   • actions, reducers, subscription, selectors
   • side effects
   • router actions
 • Zaawansowane komponenty

  • Change detection strategy
  • Zmiana strategii detekcji a wydajność
  • Zdarzenia na komponencie
  • Dynamiczny kontent komponentu (np. wiersz w data-gridzie)
   • Serwis ComponentFactoryResolver
   • Dostęp do API dynamicznego komponentu
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Aktywacja/deaktywacja routingu - serwis kontrolujący routing
 • Angular Internationalization (i18n)

 • Angular Material Design

 • Zmienne środowiskowe

  • Dołączanie zmiennych do wersji produkcyjnej i deweloperskiej
  • Ng serve - opcje
  • Konfiguracja .angular.json
 • Komunikacja z serwerem WebSocket

 • Google Firebase

 • RESTful APIs

  • JSON Web Tokens (JWT)
  • Jak JWT działa po stronie serwera
  • Rejestracja tokena po stronie klienta
  • Dołączanie tokena do nagłówków zapytania

CEL SZKOLENIA

Założeniem szkolenia jest pogłębienie posiadanej wiedzy na temat frameworka Angular.
Uczestnik dowie się jak przyśpieszyć pracę dzięki automatyzacji procesów np. tworzenia formularzy czy generowania serwisów do komunikacji z API.
Pozna również bardzo popularną architekturę przepływu danych Flux oraz sposoby na poprawę wydajności aplikacji Angularowej. 
Pogłębi wiedzę w temacie modułów oraz komponentów
Podczas szkolenia będziemy korzystać z biblioteki Angular Material.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Angular zaawansowane jest wymagające. Aby wziąć w nim udział niezbędna jest znajomość postaw frameworka oraz praktyczne doświadczenie projektowe.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA