szkolenie
angular
zaawansowane
Warsztat > aplikacje internetowe klasy enterprise

PROGRAM SZKOLENIA

 • Struktura aplikacji i podział na moduły

  • Zasady tworzenia drzewa katalogów w projekcie
  • Modularna struktura
  • Wydzielanie komponentów, pajpów oraz dyrektyw do zew. modułów
  • Konfiguracja zew. modułu
  • Dynamiczne ładowanie modułów - lazy loading
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, buffer, group, scan ...
   • Filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • Łączenie: zip, merge, combine latest …
   • warunkowe: iif, every
   • narzędzia: tap, delay, toObservable
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher order observables
   • Cold and Hot observables
 • Generowanie własnej biblioteki - Angular library

  • Tworzenie multi-project workspace
  • Tworzenie biblioteki
   • Konfiguracja oraz export biblioteki
   • Publikowanie biblioteki na npm (opcja)
   • Aktualizacja oraz wersjonowanie
  • Tworzenie projektu
   • Instalacja biblioteki - lokalnie oraz z NPM
   • Testowanie biblioteki
 • Reaktywne zarządzanie stanem aplikacji Angularowej

  • Omówienie architektury Redux
  • RxJs/BehaviorSubject state
   • set & get state
   • map to entities
   • loading state
   • routing state
 • Komponenty

  • Ograniczenie odpowiedzialności komponentów & reużywalność
  • Jak działa change detector i strategie detekcji
  • Immutable & mutable
 • Dyrektywy

  • Własne dyrektywy strukturalne i atrybutowe
  • Wykorzystanie serwisów w dyrektywach
   • ViewContainerRef
   • TemplateRef
   • ComponentFactoryResolver
  • Export dyrektywy
  • HostListener & HostBinding
 • Dynamiczne tworzenie formularzy

  • Dane opisujące formularz (JSON)
  • Dynamiczne tworzenie modelu formularza - form builder
  • Dynamiczne tworzenie instancji komponentów
   • ng-container
   • ngTemplateOutlet
  • Walidacja
  • Obsługa zdarzeń
  • Nietypowe pola formularza - form API
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Guards
  • Resolvers
 • Komunikacja z serwerem WebSocket

  • RxJs - webSocket
  • Zdarzenia: open, close, message, send
 • Zapis danych w przeglądarce

  • IndexedDB
   • Odczyt i zapis
   • Kontrolowanie wersji
  • LocalStorage
 • Angular PWA (opcjonalnie)

  • Manifest
  • Service-worker
  • Powiadomienia web push
   • konfiguracja
   • biblioteka web-push
 • Angular Material Design

  • Nawigacja i podstawowy układ aplikacji
  • Kontrolki formularzy
  • Generowanie z użyciem schematics
 • Konfiguracja

  • Zmienne środowiskowe
  • Proxy dev i prod
  • Browserslist

CO TO JEST Angular?

Techniki zaawansowane - na pewno już dobrze wiesz co to jest Angular ;)

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy o frameworku Angular oraz przybliżenie rozwiązań architektonicznych, które pozwolą na rozwijanie kodu z utrzymaniem wysokiej skalowalności oraz wydajności aplikacji.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy i może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.
Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

KOSZTY & KONTAKT
CENA NETTO: 0Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta) ↴
szybki internet
dobry rzutnik - najlepiej HDMI
flipchart - opcjonalnie
komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Dla uczestników ↴
Informacje ogólne
Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych. Mniej więcej od 9:00 do 16:00 w zależności od długości przerw.
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00
Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy
Na czas szkolenia, dobrze jest wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze
Potrzebny sprzęt
Dwa monitory - konieczne podczas szkolenia zdalnego
Szybki komputer np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik
Oprogramowanie
lub inny dobry edytor