szkolenie angular zaawansowane
Warsztat | Techniki zaawansowane

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • angular-cli
  • konfiguracja
 • TypeScript

  • silne typowanie
  • klasy
  • interfejsy i typy
  • import oraz eksport modułów
  • dekoratory klas
  • wstrzykiwanie zależności
  • strict mode
 • Pajpy

  • wybrane pajpy wbudowane np.: keyvalue, date, async
  • własne pajpy
 • Dyrektywy

  • wybrane dyrektywy wbudowane np.: ngIf, ngFor, ngSwitch
  • własne dyrektywy
 • Komponenty

  • wejście i wyjście (input, output)
  • zdarzenia lifecycle hooks
   • OnInit
   • OnChanges
   • AfterContentInit
   • AfterViewInit
  • style
 • Serwisy

  • wstrzykiwanie
  • serwisy wbudowane
  • własne serwisy
 • Routing

  • jak działa ruting w aplikacji Angular
  • utworzenie prostego rutingu
  • strategie rutingu
  • parametry rutingu
  • zagnieżdżanie rutingu
 • Formularze w frameworku Angular

  • template driven form
  • model driven form
   • FormGroup
   • FormControl
   • FormArray
  • walidacja formularza
  • asynchroniczna walidacja po stronie serwera
  • nasłuchiwanie na zmianach
 • Programowanie reaktywne - strumienie danych

  • wprowadzenie do bib. RxJS
  • tworzenie obiektów Observable, Subject, BehaviorSubject
  • łączenie zdarzeń z wielu strumieni
  • przetwarzanie danych w pajpach
 • Komunikacja z serwerem

  • zapytania RESTful
  • interceptory HTTP
  • bezpieczeństwo
   • sesje
   • token JWT
   • nagłówki
 • Testy (End to End) systemowe

  • wprowadzenie do bib. Protractor oraz Jasmine
  • testowanie formularza
  • testowanie dodawania oraz usuwania produktu
  • debugowanie testów
  • logowanie błędów
 • Testy (Unit) jednostkowe

  • wprowadzenie do bib. Karma
  • mockowanie API
  • testowanie komponentu
  • testowanie serwisu
  • testowanie pajpa
 • Dobre praktyki

  • zasada DRY - don't repeat yourself
  • debugowanie kodu

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy o frameworku Angular oraz przybliżenie rozwiązań architektonicznych, które pozwolą na rozwijanie kodu z utrzymaniem wysokiej skalowalności oraz wydajności aplikacji.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy i może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

Dodatkowe informacje
CENA NETTO: 0
Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA