szkolenie nodejs nestjs
Warsztat | Nowoczesny framework dla back-end developera bazujący na Node.js i TypeScript

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • NestJS CLI
  • TypeScript
 • NestJS

  • Modules
  • Controllers
  • Providers
  • Middleware
  • Exception filters
  • Pipes
  • Guards
  • Interceptors
  • Custom decorators
 • REST API

  • operacje CRUD
  • wzorzec Data Transfer Objects (DTO)
 • Autoryzacja i uwierzytelnianie

  • Access Token
  • Refresh Token
  • Biblioteka PassportJS
   • LocalStrategy
   • JWTStrategy
  • Logowanie OAuth2
   • Google
   • Github
 • System templatek handlebars

  • Wyświetlanie zmiennych
  • Pętle
  • Warunki
  • Helpery wbudowane
  • Tworzenie helperów
 • Formularze

  • Tworzenie formularza w handlebars
  • Dynamiczne tworzenie formularza z modelu JSON
  • Validation and sanitization
 • Narzedzia

  • Najlepsze sposoby debugowania kodu
  • Logowanie błędów
  • Devtools
  • Insomnia
 • Testy jednostkowe

CEL SZKOLENIA

NestJS to idealne narzędzie dla programistów znających Angulara. Znacząco ułatwia tworzeni wszelkiego typu API dzięki zastosowaniu TypeScript i koncepcji Angularowych. NestJS bazuje na Express.js.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie NodeJS i NestJS adresowane jest do programistów, którzy mają opanowane podstawy Node.js, Express oraz Angular.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA