szkolenie nodejs nestjs
Warsztat | Nowoczesny framework Node.js

PROGRAM SZKOLENIA

 • NestJS

  • NestJS CLI
  • Modules
  • Controllers
  • Providers
  • Middleware
  • Exception filters
  • Pipes
  • Guards
  • Interceptors
  • Custom decorators
 • Transfer danych

  • wzorzec Data Transfer Objects (DTO)
  • walidacja standardowa
  • walidacja własna
 • Komunikacja z bazą danych MongoDB

  • ORM - Object Relation Mapping
  • ODM - Object Document Mapping
  • walidacja danych
 • REST API

  • operacje CRUD
 • Autoryzacja i uwierzytelnianie

  • Access Token
  • Refresh Token
  • Biblioteka PassportJS
   • LocalStrategy
   • JWTStrategy
  • Logowanie OAuth2
   • Google
   • Github
 • System templatek handlebars

  • Wyświetlanie zmiennych
  • Pętle
  • Warunki
  • Helpery wbudowane
  • Tworzenie helperów
 • Formularze

  • Tworzenie formularza w handlebars
  • Dynamiczne tworzenie formularza z modelu JSON
  • Walidacja
  • Sanitization
 • Narzedzia

  • Najlepsze sposoby debugowania kodu
  • Logowanie błędów
  • Devtools
  • Postman

CEL SZKOLENIA

NestJS to nowoczesny framework Node.js do tworzenia aplikacji (server-side) typu enterprise.
Łączy w sobie takie technologie jak: TypeScript, Angular oraz Express.
NestJS będzie idealnym narzędziem dla osób znających Angulara.
Dodatkowo, na szkoleniu omówione (w praktyce) zostaną takie tematy jak:
 - DTO - Data Transfer Object
 - ORM - Object Relation Mapping
 - Autoryzacja i uwierzytelnianie: OAuth, JWT
 - formularze oraz templatki Handlebars

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie NodeJS i NestJS adresowane jest do programistów, którzy mają opanowane podstawy Node.js, Express oraz Angular.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy i może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

Dodatkowe informacje
CENA NETTO: 0
Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA