szkolenie
testy
automatyczne
cypress

――

Cypress, to oparty na platformie Node.js framework, którego przeznaczeniem jest wspomaganie procesu automatyzacji testów end-to-end aplikacji internetowych.

Cel szkolenia
Szkolenia prowadzone są wg najbardziej aktualnych sposóbów programowania w JS/TS oraz na najnowszych wersjach frameworków i bibliotek.
Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił pokryć aplikację internetową testami automatycznymi End To End. Dowie się również, jak je utrzymywać i rozwijać.
Program szkolenia
Program można modyfikować lub łączyć z programami innych moich szkoleń; jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką zmianę.
 • Instalacja i konfiguracja Cypress

 • Struktura katalogów i plików w Cypress

  • fixtures
  • tests
  • plugins
  • supports
 • Struktura testu Cypress

  • describe
  • it
  • Cypress Hooks
   • Before
   • After
   • BeforeEach
   • AfterEach
 • Assertions

  • should
  • and
  • expect
  • assert
 • Asynchroniczność

  • wait
  • then
 • Mock & Stubs

 • Praca z elementami DOM

  • get
  • find
  • contains
  • type
  • select
 • Obsługa alertów

 • Testowanie API (RESTFul)

  • intercept
  • request
 • Plugins & tasks

  • file upload
  • własne taski
 • Custom commands

  • własne komendy
  • nadpisywanie komend Cypress
 • Generowanie raportów

 • Praktyczne przykłady

  • testowanie formularza
   • radio buttons
   • checkboxes
   • dropdowns
   • inputs
  • testowanie listy produktów
   • dodawanie
   • usuwanie
  • testowanie API
Czas trwania
Szkolenie można wydłużyć lub skrócić po wcześniejszym uzgodnieniu.
Szkolenie trwa 2 dni
Adresaci szkolenia
Szkolenie Testy Automatyczne z użyciem Cypress adresowane jest do programistów oraz testerów aplikacji internetowych znających podstawy programowania.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Wycena szkolenia grupowego
Cena usługi zależy od czasu trwania szkolenia oraz liczby uczestników.
CENA NETTO: 0
Wycena zajęć indywidualnych
CENA: 0
Lekcja poza pakietem: 100 zł
Pierwsza lekcja próbna jest bezpłatna
Informacje dodatkowe
Jak przygotować się do szkolenia
Informacje ogólne

Info ogólne
 • Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin lekcyjnych + przerwy.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas. Standardowo zaczynamy o 9:00 - o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe skróty klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git z kodem do ewentualnej analizy.

Sprzęt oraz oprogramowanie uczestnika

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz włączona kamerka internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Sala szkoleniowa

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

v. 1.0.328