szkolenie
react
typescript
nextjs
Warsztat > aplikacje i strony internetowe SPA & SSR

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Czym jest React.js
  • DOM oraz VirtualDOM
  • Szablony TSX
   • składnia oraz zasady
   • renderowanie wartości zmiennych
   • renderowanie warunkowe oraz pętle
   • obsługa zdarzeń
 • TypeScript

  • silne typowanie
  • klasy
  • interfejsy i typy
  • import oraz eksport modułów
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • arrow function (lambda)
  • const, let
  • promise
  • async, await
  • spread and rest params
  • destructured, assignment
  • object enhancement
  • moduły
 • Komponenty

  • komponent funkcyjny
  • komponent klasowy
  • przesyłanie danych do komponentu oraz weryfikacja
  • komunikacja parent-child
  • zarządzanie stanem wew.
  • jednokierunkowy przepływ danych
  • cykl życia komponentu
  • komponenty wyższego rzędu i kontenery
  • react Hooks
   • useContext
   • useState
   • useEffect
   • useCallback
   • useReducer
   • tworzenie własnych hooków
 • Formularze

  • synchronizacja formularza ze stanem komponentu
  • odczyt stanu formularza w komponencie
  • walidacja
 • Komunikacja z serwerem danych

  • zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
  • komunikacja z inną domeną (CORS)
 • React router

  • konfiguracja routingu
  • parametry URL
  • zagnieżdżenia
  • dynamiczne ścieżki
  • prywatne ścieżki (autoryzacja)
  • przekierowania
 • Architektura Redux (opcjonalnie)

  • konfiguracja stanu
  • akcje i kreatory akcji
  • nasłuchiwanie
  • reducery
  • kontrola przepływu - waitFor
  • niemutowalne dane - immutable data
  • zarządzanie stanem
  • middleware
   • redux-thunk
   • redux-saga
   • redux-observable
  • operacje asynchroniczne
 • Server rendering - Next.js

  • nawigacja
  • global layout
  • style
  • pre-rendering
  • fetching data
  • dynamic routing
  • API routes
 • Dobre praktyki

  • debugowanie
  • narzędzia deweloperskie - chrome
  • antypaterny

CO TO JEST React.js & Next.js?

React to biblioteka JavaScript; wspomaga tworzenie aplikacji internetowych SPA.
Next.js to framework umożliwiający renderowania aplikacji React po stronie serwera.

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak praktycznie tworzyć wydajne aplikacje internetowe typu Single-Page (SPA) oraz Server Side Rendering (SSR).

Pozna też dobre praktyki pisania kodu oraz rozwinie swoją wiedzę o języku TypeScript/JavaScript. 

Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie React, Redux i TypeScript adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy JavaScript HTML oraz CSS.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy i może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.
Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

KOSZTY & KONTAKT
CENA NETTO: 0Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta) ↴
szybki internet
dobry rzutnik - najlepiej HDMI
flipchart - opcjonalnie
komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Dla uczestników ↴
Informacje ogólne
Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych. Mniej więcej od 9:00 do 16:00 w zależności od długości przerw.
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00
Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy
Na czas szkolenia, dobrze jest wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze
Potrzebny sprzęt
Dwa monitory - konieczne podczas szkolenia zdalnego
Szybki komputer np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik
Oprogramowanie
lub inny dobry edytor