szkolenie
react
typescript
nextjs
Aplikacje i strony internetowe SPA & SSR

Co to jest React.js & Next.js
React to biblioteka JavaScript; wspomaga tworzenie aplikacji internetowych SPA - Single-Page.
Next.js to framework umożliwiający renderowania aplikacji React po stronie serwera.
Cel szkolenia
Uczestnik szkolenia dowie się jak praktycznie tworzyć wydajne aplikacje internetowe typu Single-Page (SPA) oraz Server Side Rendering/Generation (SSR/SSG)
Pozna też dobre praktyki pisania kodu oraz rozwinie swoją wiedzę o języku TypeScript/JavaScript. 
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP.
Program szkolenia
Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć, aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.
 • Wprowadzenie

  • Czym jest React.js
  • DOM oraz VirtualDOM
  • Szablony TSX
   • składnia oraz zasady
   • renderowanie wartości zmiennych
   • renderowanie warunkowe oraz pętle
   • obsługa zdarzeń
 • TypeScript

  • silne typowanie
  • klasy
  • interfejsy i typy
  • import oraz eksport modułów
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • arrow function (lambda)
  • const, let
  • promise
  • async, await
  • spread and rest params
  • destructured, assignment
  • object enhancement
  • moduły
 • Komponenty

  • komponent funkcyjny
  • komponent klasowy
  • przesyłanie danych do komponentu oraz weryfikacja
  • komunikacja parent-child
  • zarządzanie stanem wew.
  • jednokierunkowy przepływ danych
  • cykl życia komponentu
  • komponenty wyższego rzędu i kontenery
  • jak działa renderowanie komponentu?
 • React Hooks

  • useContext
  • useState
  • useEffect
  • useCallback
  • useReducer
  • useRef
  • tworzenie własnych hooków
 • Formularze

  • kontrolowane i niekontrolowanie elementy formularza
  • synchronizacja formularza ze stanem komponentu
  • odczyt stanu formularza w komponencie
  • walidacja
  • biblioteka React Hook Form
   • praca z danymi
   • walidacja
 • Komunikacja z serwerem danych

  • zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
  • komunikacja z inną domeną (CORS)
 • React router

  • konfiguracja routingu
  • parametry URL
  • zagnieżdżenia
  • dynamiczne ścieżki
  • przekierowania
 • Biblioteki CSS

  • Material-UI
  • Tailwind CSS
 • Server rendering - Next.js

  • Static Generation & Server-side Rendering
  • nawigacja
  • global layout
  • fetching data
  • routing & dynamic routing
  • API routes
 • Dobre praktyki

  • struktura plików i katalogów w aplikacji webowej
  • debugowanie
  • narzędzia deweloperskie - chrome
  • antypaterny
Czas trwania
Szkolenie trwa 4 dni
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.
Adresaci szkolenia
Szkolenie React, Redux i TypeScript adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy JavaScript HTML oraz CSS.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Informacje dodatkowe
 • Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git zawierające projekty aplikacji.

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz kamera internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego. Kamera powinna pozostać włączona przez całe szkolenie.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta
w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia
Wycena szkoleniaCENA NETTO: 0
Kontakt
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.