szkolenie react typescript nextjs: Aplikacje i strony internetowe SPA & SSR

cel szkolenia

Uczestnik szkolenia dowie się jak praktycznie tworzyć wydajne aplikacje internetowe typu Single-Page (SPA) oraz Server Side Rendering (SSR).
Pozna też dobre praktyki pisania kodu oraz rozwinie swoją wiedzę o języku TypeScript/JavaScript. 
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP.

Co to jest React.js & Next.js?

React to biblioteka JavaScript; wspomaga tworzenie aplikacji internetowych SPA - Single-Page.
Next.js to framework umożliwiający renderowania aplikacji (SSR) React po stronie serwera.

program szkolenia

 • Wprowadzenie

  • Czym jest React.js
  • DOM oraz VirtualDOM
  • Szablony TSX
   • składnia oraz zasady
   • renderowanie wartości zmiennych
   • renderowanie warunkowe oraz pętle
   • obsługa zdarzeń
 • TypeScript

  • silne typowanie
  • klasy
  • interfejsy i typy
  • import oraz eksport modułów
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • arrow function (lambda)
  • const, let
  • promise
  • async, await
  • spread and rest params
  • destructured, assignment
  • object enhancement
  • moduły
 • Komponenty

  • komponent funkcyjny
  • komponent klasowy
  • przesyłanie danych do komponentu oraz weryfikacja
  • komunikacja parent-child
  • zarządzanie stanem wew.
  • jednokierunkowy przepływ danych
  • cykl życia komponentu
  • komponenty wyższego rzędu i kontenery
  • jak działa renderowanie komponentu?
 • React Hooks

  • useContext
  • useState
  • useEffect
  • useCallback
  • useReducer
  • useRef
  • tworzenie własnych hooków
 • Formularze

  • synchronizacja formularza ze stanem komponentu
  • odczyt stanu formularza w komponencie
  • walidacja
  • biblioteka React Hook Form
   • praca z danymi
   • walidacja
 • Komunikacja z serwerem danych

  • zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
  • komunikacja z inną domeną (CORS)
 • React router

  • konfiguracja routingu
  • parametry URL
  • zagnieżdżenia
  • dynamiczne ścieżki
  • prywatne ścieżki (autoryzacja)
  • przekierowania
 • Architektura Redux (opcjonalnie)

  • konfiguracja stanu
  • akcje i kreatory akcji
  • nasłuchiwanie
  • reducery
  • kontrola przepływu - waitFor
  • niemutowalne dane - immutable data
  • zarządzanie stanem
  • middleware
   • redux-thunk
   • redux-saga
   • redux-observable
  • operacje asynchroniczne
 • Biblioteki CSS

  • Material-UI
  • Tailwind CSS
 • Server rendering - Next.js

  • nawigacja
  • global layout
  • style
  • pre-rendering
  • fetching data
  • dynamic routing
  • API routes
 • Dobre praktyki

  • debugowanie
  • narzędzia deweloperskie - chrome
  • antypaterny

Modyfikacja programu

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

Czas trwania szkolenia

3 dni
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

Adresaci szkolenia

Szkolenie React, Redux i TypeScript adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy JavaScript HTML oraz CSS.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy i może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

wycena szkolenia
CENA NETTO: 0

kontakt
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi tego zapytania.

informacje dodatkowe

Informacje ogólne

 • Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych. Mniej więcej od 9:00 do 16:00 w zależności od długości przerw.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas; standardowo zaczynamy o 9:00.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe sktóry klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git zawierające projekty aplikacji.

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM.
 • Dwa monitory oraz kamera internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

W sali szkoleniowej potrzebne są - szkolenie w siedzibie klienta

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia