szkolenie
react
typescript
nextjs

――

React to biblioteka JavaScript, która wspomaga tworzenie interfejsów graficznych aplikacji internetowych typu SPA.
Next.js to framework umożliwiający renderowanie aplikacji React po stronie serwera: SSR i SSG.

Cel szkolenia
Szkolenia prowadzone są wg najbardziej aktualnych sposóbów programowania w JS/TS oraz na najnowszych wersjach frameworków i bibliotek.
Aplikacja Single-Page (SPA) oraz Server Side Rendering/Generation (SSR/SSG).
Dobre praktyki pisania kodu TypeScript/JavaScript. 
Program szkolenia
Program można modyfikować lub łączyć z programami innych moich szkoleń; jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką zmianę.
 • Wprowadzenie

  • Czym jest React.js
  • DOM oraz VirtualDOM
  • Szablony TSX
   • składnia oraz zasady
   • renderowanie wartości zmiennych
   • renderowanie warunkowe oraz pętle
   • obsługa zdarzeń
 • TypeScript

  • silne typowanie
  • klasy
  • interfejsy i typy
  • import oraz eksport modułów
 • ECMAScript 2015 (ES6)

  • arrow function (lambda)
  • const, let
  • promise
  • async, await
  • spread and rest params
  • destructured, assignment
  • object enhancement
  • moduły
 • Komponenty

  • komponent funkcyjny
  • komponent klasowy
  • przesyłanie danych do komponentu oraz weryfikacja
  • komunikacja parent-child
  • zarządzanie stanem wew.
  • jednokierunkowy przepływ danych
  • cykl życia komponentu
  • komponenty wyższego rzędu i kontenery
  • jak działa renderowanie komponentu?
 • React Hooks

  • useContext
  • useState
  • useEffect
  • useCallback
  • useReducer
  • useRef
  • tworzenie własnych hooków
 • Formularze

  • kontrolowane i niekontrolowanie elementy formularza
  • synchronizacja formularza ze stanem komponentu
  • odczyt stanu formularza w komponencie
  • walidacja
  • biblioteka React Hook Form
   • praca z danymi
   • walidacja
 • Komunikacja z serwerem danych

  • RESTful CRUD
  • React Query
   • useQuery
   • useMutation
   • useInfiniteQuery
 • React router

  • konfiguracja routingu
  • parametry URL
  • zagnieżdżenia
  • dynamiczne ścieżki
  • przekierowania
 • Biblioteki CSS

  • Material-UI
  • Tailwind CSS
 • Micro Frontend app

  • Webpack Module Federation in React
 • Server rendering - Next.js

  • Static Generation & Server-side Rendering
  • nawigacja
  • global layout
  • fetching data
  • routing & dynamic routing
  • API routes
 • Dobre praktyki

  • struktura plików i katalogów w aplikacji webowej
  • debugowanie
  • narzędzia deweloperskie - chrome
  • antypaterny
Czas trwania
Szkolenie można wydłużyć lub skrócić po wcześniejszym uzgodnieniu.
Szkolenie trwa 4 dni
Adresaci szkolenia
Szkolenie React, Redux i TypeScript adresowane jest do programistów znających dobrze min. jeden język programowania oraz podstawy JavaScript HTML oraz CSS.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Wycena szkolenia grupowego
Cena usługi zależy od czasu trwania szkolenia oraz liczby uczestników.
CENA NETTO: 0
Wycena zajęć indywidualnych
CENA: 0
Lekcja poza pakietem: 100 zł
Pierwsza lekcja próbna jest bezpłatna
Informacje dodatkowe
Jak przygotować się do szkolenia
Informacje ogólne

Info ogólne
 • Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin lekcyjnych + przerwy.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas. Standardowo zaczynamy o 9:00 - o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe skróty klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git z kodem do ewentualnej analizy.

Sprzęt oraz oprogramowanie uczestnika

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz włączona kamerka internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Sala szkoleniowa

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

v. 1.0.328