szkolenie nodejs i mongodb
Warsztat | Serwer HTTP oraz WebSocket, MongoDB, Handlebars

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadznie

  • Czym jest Node.js i jak działa
  • Node shell - REPL
 • Tworzenie projektu

  • Menedżer pakietów NPM
   • Plik konfiguracyjny package.json
   • Pobieranie pakietów (lokalnie, globalnie)
   • Kontrolowanie wersji pobieranych pakietów
  • Podział kodu na moduły
  • Uruchamianie aplikacji z parametrami
  • Obsługa zdarzeń
  • Obsługa błędów
 • Debugging Node

  • Najlepsze sposoby debugowania kodu
  • Devtools
 • Praca ze strumieniami danych (streams)

  • Odczyt i zapis
  • Stream Pipe
  • Transform stream
 • Komunikacja HTTP

  • Utworzenie serwera HTTP
  • Framework Express.js
  • Routing
  • Zapytania RESTful
   • Przekazywanie danych w zapytaniach: query, params, payload
   • Nagłówki
   • Sesje
   • Upload plików na serwer
 • Autoryzacja i uwierzytelnianie

  • Access Token
  • Refresh Token
  • Biblioteka PassportJS
   • LocalStrategy
   • JWTStrategy
  • Logowanie OAuth2
   • Google
   • Github
 • Dwukierunkowy kanał komunikacji

  • Utworzenie serwera WebSocket
  • Otwarcie oraz zamknięcie połączenia
  • Odbieranie i wysyłanie wiadomości
  • Bezpieczeństwo
 • GraphQL - Apollo Serwer

  • Query, mutation, & subscription
  • Schema
  • Fragments
  • Variables
  • Input types, unions, interfaces
  • Introspective Queries
  • Graphql generator
 • Praca z danymi - MongoDB

  • Instalacja i podstawowa konfiguracja
  • MongoDB Shell
  • Bazy danych, kolekcje, przestrzenie nazw
  • Podstawy CRUD (odczyt, zapis i modyfikacja danych w bazie)
  • Filtrowanie zapytań
  • Agregacje danych: count, distinct, group ...
  • Modelowanie danych
   • Wprowadzenie do mongoose.js
   • Walidacja poprawności obiektu
 • System templatek handlebars

  • Wyświetlanie zmiennych
  • Pętle
  • Warunki
  • Helpery wbudowane
  • Tworzenie helperów
 • Formularze

  • Tworzenie formularza w handlebars
  • Dynamiczne tworzenie formularza z modelu JSON
  • Validation and sanitization

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu dowiesz się jak w Expressowym tempie wygenerować aplikację Node.js. 
Zbudujesz serwery GraphQL, WebSocket oraz HTTP i dowiesz się jak je zabezpieczyć
Warstwę widoku wygenerujesz (po stronie serwera) przy pomocy systemu templatek Handlebars
Dodatkowo pogłębisz swoją wiedzę o samym Node.js.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Nodejs i MongoDB dedykowanie jest dla osób znających podstawy JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni
Wersja rozszerzona 4 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach