szkolenie nodejs i mongodb
JAVASCRIPT PO STRONIE SERWERA

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadznie

  • Czym jest Node.js i jak działa
  • Node shell - REPL
 • Tworzenie projektu

  • Menedżer pakietów NPM
   • Plik konfiguracyjny package.json
   • Pobieranie pakietów (lokalnie, globalnie)
   • Kontrolowanie wersji pobieranych pakietów
  • Podział kodu na moduły
  • Uruchamianie aplikacji z parametrami
  • Obsługa zdarzeń
  • Obsługa błędów
  • Debugowanie
 • Komunikacja HTTP

  • Utworzenie serwera HTTP
  • Framework Express.js
  • Routing
   • Zapytania RESTful
   • Przekazywanie danych w zapytaniach: query, params, payload
   • Nagłówki
   • Upload plików na serwer
  • Autoryzacja i uwierzytelnianie
   • Sesja użytkownika
   • Cross-origin resource sharing (CORS)
   • JSON Web Tokens (JWT)
   • Obsługa JWT po stronie klienta
 • Dwukierunkowy kanał komunikacji

  • Utworzenie serwera WebSocket
  • Otwarcie oraz zamknięcie połączenia
  • Odbieranie i wysyłanie wiadomości
  • Monitoring połączenia po stronie klienta
 • Praca z danymi - MongoDB

  • Instalacja i podstawowa konfiguracja
  • MongoDB Shell
  • Bazy danych, kolekcje, przestrzenie nazw
  • Podstawy CRUD (odczyt, zapis i modyfikacja danych w bazie)
  • Filtrowanie zapytań
  • Agregacje danych: count, distinct, group ...
  • Modelowanie danych
   • Wprowadzenie do mongoose.js
   • Walidacja poprawności obiektu
 • Generowanie kodu - Swagger

 • System templatek handlebars

  • Renderowanie zmiennych
  • Pętle
  • Warunki
  • Tworzenie helperów
 • Praca z plikami

  • Odczyt zawartości katalogu
  • Odczyt danych z pliku
  • Zapis danych do pliku

CEL SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił stworzyć własny serwer HTTP (oraz WebSocket) komunikujący się z bazą danych MongoDB. 
Nauczy się też jak zaprezentować dane z pomocą Handlebars templates.
Pozna również sposoby pracy z plikami.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Nodejs i MongoDB dedykowanie jest dla osób znających podstawy JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA