szkolenie nodejs i mongodb
Warsztat | Serwer HTTP oraz WebSocket, MongoDB, Handlebars

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Czym jest Node.js i jak działa
  • Node shell - REPL
 • Tworzenie projektu

  • Menedżer pakietów NPM
   • Plik konfiguracyjny package.json
   • Pobieranie pakietów (lokalnie, globalnie)
   • Kontrolowanie wersji pobieranych pakietów
  • Podział kodu na moduły
  • Uruchamianie aplikacji z parametrami
  • Obsługa zdarzeń
  • Obsługa błędów
  • Debugowanie
 • Komunikacja HTTP

  • Utworzenie serwera HTTP
  • Framework Express.js
  • Routing
   • Zapytania RESTful
   • Przekazywanie danych w zapytaniach: query, params, payload
   • Nagłówki
   • Upload plików na serwer
   • Cross-origin resource sharing (CORS)
 • Autoryzacja i uwierzytelnianie

  • Logowanie email/password
   • utworzenie tokena - JSON Web Tokens (JWT)
   • Obsługa JWT po stronie klienta
   • Sesja użytkownika
   • Własne nietypowe zabezpieczenia
  • Logowanie OAuth
   • utworzenie tokena
   • przekazywanie tokena pomiędzy klientem a serwerem
   • odświeżanie tokena
 • Dwukierunkowy kanał komunikacji

  • Utworzenie serwera WebSocket
  • Otwarcie oraz zamknięcie połączenia
  • Odbieranie i wysyłanie wiadomości
  • Monitoring połączenia po stronie klienta
  • Bezpieczeństwo
 • GraphQL - Apollo Serwer

  • Query, mutation, & subscription
  • Schema
  • Fragments
  • Variables
  • Input types, unions, interfaces
  • Introspective Queries
 • Praca z danymi - MongoDB

  • Instalacja i podstawowa konfiguracja
  • MongoDB Shell
  • Bazy danych, kolekcje, przestrzenie nazw
  • Podstawy CRUD (odczyt, zapis i modyfikacja danych w bazie)
  • Filtrowanie zapytań
  • Agregacje danych: count, distinct, group ...
  • Modelowanie danych
   • Wprowadzenie do mongoose.js
   • Walidacja poprawności obiektu
 • System templatek handlebars

  • Renderowanie zmiennych
  • Pętle
  • Warunki
  • Tworzenie helperów
 • Praca z plikami

  • Odczyt zawartości katalogu
  • Odczyt danych z pliku JSON i Excel
  • Zapis danych do pliku

CEL SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił stworzyć własny serwer HTTP (oraz WebSocket) komunikujący się z bazą danych MongoDB
Nauczy się też jak zaprezentować dane z pomocą Handlebars templates. 
Pozna również sposoby pracy z plikami.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Nodejs i MongoDB dedykowanie jest dla osób znających podstawy JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni
Wersja rozszerzona 3 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach