szkolenie nodejs i mongodb
Warsztat | Serwer HTTP oraz WebSocket, MongoDB, Handlebars

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadznie

  • Czym jest Node.js i jak działa
  • Node shell - REPL
 • Tworzenie projektu

  • Menedżer pakietów NPM
   • Plik konfiguracyjny package.json
   • Pobieranie pakietów (lokalnie, globalnie)
   • Kontrolowanie wersji pobieranych pakietów
  • Podział kodu na moduły
  • Uruchamianie aplikacji z parametrami
  • Obsługa zdarzeń
  • Obsługa błędów
 • Debugging Node

  • Najlepsze sposoby debugowania kodu
  • Devtools
 • Praca ze strumieniami danych (streams)

  • Odczyt i zapis
  • Stream Pipe
  • Transform stream
 • Komunikacja HTTP

  • Utworzenie serwera HTTP
  • Framework Express.js
  • Routing
  • Zapytania RESTful
   • Przekazywanie danych w zapytaniach: query, params, payload
   • Nagłówki
   • Sesje
   • Upload plików na serwer
 • Autoryzacja i uwierzytelnianie

  • Access Token
  • Refresh Token
  • Biblioteka PassportJS
   • LocalStrategy
   • JWTStrategy
  • Logowanie OAuth2
   • Google
   • Github
 • Dwukierunkowy kanał komunikacji

  • Utworzenie serwera WebSocket
  • Otwarcie oraz zamknięcie połączenia
  • Odbieranie i wysyłanie wiadomości
  • Bezpieczeństwo
 • GraphQL - Apollo Serwer

  • Query, mutation, & subscription
  • Schema
  • Fragments
  • Variables
  • Input types, unions, interfaces
  • Introspective Queries
  • Graphql generator
 • Praca z danymi - MongoDB

  • Instalacja i podstawowa konfiguracja
  • MongoDB Shell
  • Bazy danych, kolekcje, przestrzenie nazw
  • Podstawy CRUD (odczyt, zapis i modyfikacja danych w bazie)
  • Filtrowanie zapytań
  • Agregacje danych: count, distinct, group ...
  • Modelowanie danych
   • Wprowadzenie do mongoose.js
   • Walidacja poprawności obiektu
 • System templatek handlebars

  • Wyświetlanie zmiennych
  • Pętle
  • Warunki
  • Helpery wbudowane
  • Tworzenie helperów
 • Formularze

  • Tworzenie formularza w handlebars
  • Dynamiczne tworzenie formularza z modelu JSON
  • Validation and sanitization

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu dowiesz się jak w Expressowym tempie wygenerować aplikację Node.js. 
Zbudujesz serwery GraphQL, WebSocket oraz HTTP i dowiesz się jak je zabezpieczyć
Warstwę widoku wygenerujesz (po stronie serwera) przy pomocy systemu templatek Handlebars
Dodatkowo pogłębisz swoją wiedzę o samym Node.js.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Nodejs i MongoDB dedykowanie jest dla osób znających podstawy JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA