szkolenie nodejs i mongodb
Warsztat | Serwer HTTP oraz WebSocket, MongoDB, Handlebars

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadznie

  • Czym jest Node.js i jak działa
  • Node shell - REPL
 • Tworzenie projektu

  • Menedżer pakietów NPM
   • Plik konfiguracyjny package.json
   • Pobieranie pakietów (lokalnie, globalnie)
   • Kontrolowanie wersji pobieranych pakietów
  • Podział kodu na moduły
  • Uruchamianie aplikacji z parametrami
  • Obsługa zdarzeń
  • Obsługa błędów
  • Debugowanie
 • Komunikacja HTTP

  • Utworzenie serwera HTTP
  • Framework Express.js
  • Routing
   • Zapytania RESTful
   • Przekazywanie danych w zapytaniach: query, params, payload
   • Nagłówki
   • Upload plików na serwer
  • Autoryzacja i uwierzytelnianie
   • Sesja użytkownika
   • Cross-origin resource sharing (CORS)
   • JSON Web Tokens (JWT)
   • Obsługa JWT po stronie klienta
 • Dwukierunkowy kanał komunikacji

  • Utworzenie serwera WebSocket
  • Otwarcie oraz zamknięcie połączenia
  • Odbieranie i wysyłanie wiadomości
  • Monitoring połączenia po stronie klienta
 • Praca z danymi - MongoDB

  • Instalacja i podstawowa konfiguracja
  • MongoDB Shell
  • Bazy danych, kolekcje, przestrzenie nazw
  • Podstawy CRUD (odczyt, zapis i modyfikacja danych w bazie)
  • Filtrowanie zapytań
  • Agregacje danych: count, distinct, group ...
  • Modelowanie danych
   • Wprowadzenie do mongoose.js
   • Walidacja poprawności obiektu
 • Generowanie kodu - Swagger

 • System templatek handlebars

  • Renderowanie zmiennych
  • Pętle
  • Warunki
  • Tworzenie helperów
 • Praca z plikami

  • Odczyt zawartości katalogu
  • Odczyt danych z pliku
  • Zapis danych do pliku

CEL SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił stworzyć własny serwer HTTP (oraz WebSocket) komunikujący się z bazą danych MongoDB
Nauczy się też jak zaprezentować dane z pomocą Handlebars templates. 
Pozna również sposoby pracy z plikami.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Nodejs i MongoDB dedykowanie jest dla osób znających podstawy JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 3 dni
Wersja rozszerzona 4 dni

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.