szkolenie nodejs i mongodb
JAVASCRIPT PO STRONIE SERWERA

Program szkolenia

Podstawy Node.js

Jak działa Node.js
Użycie menedżera pakietów NPM
Plik konfiguracyjny package.json
Pobieranie pakietów (lokalnie, globalnie)
Kontrolowanie wersji pobieranych pakietów
Uruchamianie aplikacji z parametrami
Podział kodu na moduły
Obsługa zdarzeń
Process object
Obsługa błędów
Debugowanie

Praca z plikami

Odczyt zawartości katalogu
Odczyt danych z pliku
Zapis danych do pliku

Swagger - wprowadzenie

Komunikacja HTTP

Utworzenie serwera HTTP
Framework Express.js
Routing
Zapytania RESTful
Parsowanie przekazywanych danych
Upload plików na serwer
Autoryzacja i uwierzytelnianie
Tworzenie JSON Web Tokens (JWT)
Obsługa JWT po stronie klienta
Utworzenie sesji użytkownika
Cross-origin resource sharing (CORS)

Dwukierunkowy kanał komunikacji

Utworzenie serwera WebSocket
Otwarcie oraz zamknięcie połączenia
Odbieranie i wysyłanie wiadomości
Monitoring połączenia po stronie klienta

Praca z danymi - MongoDB

Instalacja i podstawowa konfiguracja
MongoDB Shell
Bazy danych, kolekcje, przestrzenie nazw
Podstawy CRUD (odczyt, zapis i modyfikacja danych w bazie)
Filtrowanie zapytań
Agregacje danych: count, distinct, group ...
Modelowanie danych
Wprowadzenie do mongoose.js
Walidacja poprawności obiektu

System templatek handlebars

Renderowanie zmiennych
Pętle
Warunki
Tworzenie helperów
Cel szkolenia
Założeniem szkolenia jest przekazanie wiedzy o Node.js oraz MongoDB na praktycznych przykładach.
Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie potrafił stworzyć własny serwer HTTP oraz WebSocket, komunikujący się z bazą danych MongoDB. 
Nauczy się jak zaprezentować wyniki z pomocą Handlebars templates.
Pozna również sposoby pracy z plikami.
Adresaci szkolenia
Szkolenie Nodejs i MongoDB dedykowanie jest dla osób znających podstawy JavaScript.
Czas trwania szkolenia