szkolenie programowanie reaktywne
Warsztat | RxJs

PROGRAM SZKOLENIA

 • Biblioteka RxJs - podstawy

  • Koncepcja reaktywnego programowania
  • Mirable diagram
 • Tworzenie (typy) strumieni

  • Observable
  • Subject
  • BehaviorSubject
  • ReplaySubject
 • Operatory

  • Przetwarzanie strumieni
   • map
   • buffer
   • group
   • scan ...
  • Filtrowanie strumieni
   • filter
   • throttling
   • skip
   • debounce ...
  • Łączenie strumieni
   • zip
   • merge
   • combine
   • latest ...
  • Narzędzia
   • tap
   • delay
   • toPromise ...
 • Komunikacja z serwerem

  • HTTP - Ajax
  • WebSocket
 • Zagadnienia zaawansowane

  • Cold vs Hot observables
  • Higher order observables
  • Tworzenie własnych operatorów

CEL SZKOLENIA

Programowanie reaktywne sprawdza się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zdarzeniami np. aktywność użytkownika, odpowiedź serwera, czy interwał. Poza tym jest uniwersalne; w każdym języku takie same. Ale na tym zalety się nie kończą. 
Szkolenie Programowanie Reaktywne obejmuje swoim zakresem zagadnienia podstawowe, jak i zaawansowane mechanizmy i koncepty wchodzące w skład biblioteki RxJs - programowanie reaktywne w JavaScript.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Programowanie Reaktywne adresowane jest do programistów znających dobrze JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 1 dni
Wersja rozszerzona 2 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach