szkolenie programowanie reaktywne
Warsztat | RxJs

PROGRAM SZKOLENIA

 • Biblioteka RxJs - podstawy

  • Koncepcja reaktywnego programowania
  • Mirable diagram
 • Tworzenie (typy) strumieni

  • Observable
  • Subject
  • BehaviorSubject
  • ReplaySubject
 • Operatory

  • Przetwarzanie strumieni
   • map
   • buffer
   • group
   • scan ...
  • Filtrowanie strumieni
   • filter
   • throttling
   • skip
   • debounce ...
  • Łączenie strumieni
   • zip
   • merge
   • combine
   • latest ...
  • Narzędzia
   • tap
   • delay
   • toPromise ...
 • Komunikacja z serwerem

  • HTTP - Ajax
  • WebSocket
 • Zagadnienia zaawansowane

  • Cold vs Hot observables
  • Higher order observables
  • Tworzenie własnych operatorów

CEL SZKOLENIA

Programowanie reaktywne sprawdza się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zdarzeniami np. aktywność użytkownika, odpowiedź serwera, czy interwał. Poza tym jest uniwersalne; w każdym języku takie same. Ale na tym zalety się nie kończą. 
Szkolenie Programowanie Reaktywne obejmuje swoim zakresem zagadnienia podstawowe, jak i zaawansowane mechanizmy i koncepty wchodzące w skład biblioteki RxJs - programowanie reaktywne w JavaScript.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Programowanie Reaktywne adresowane jest do programistów znających dobrze JavaScript.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 1 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA