szkolenie testy automatyczne
TESTY END-TO-END, PROTRACTOR, SELENIUM, CUCUMBER

Program szkolenia

Wprowadzenie

Podstawy Node.js
Instalacja i konfiguracja narzędzi
Instalacja pluginów
Uruchamianie testów z parametrami
Raportowanie i weryfikacji wyników
Logowanie do konsoli

Framework Jasmine

Budowanie struktury testu
Rodzaje asercji

Protractor i Selenium WebDriver

Rodzaje lokatorów
Waity i sleepy
Asynchroniczność i promisy
Obsługa alertów i wyskakujących okienek

Wykorzystanie wzorca Page Object

Cucumber - BDD testing framework

Definiowanie wymagań biznesowych
Tworzenie testu w oparciu o wymagania
Przekazywanie zmiennych do testów
Szablony testowe - zapętlenie testu
Generowanie raportów

Testowanie formularza

Zmiana wartości w polach formularza
Walidacja
Sprawdzenie obiektu formularza

Testowanie widoku listy

Dodanie produktu
Edycja produktu
Usuwanie produktu

Testowanie routingu

Cel szkolenia
Uczestnik szkolenia dowie się jak pokryć aplikację internetową testami automatycznymi End To End oraz jak je utrzymywać i rozwijać. 
Pozna również bardzo interesujące narzędzie - Cucumber, które ułatwi komunikację z biznesem oraz uporządkuje i przyspieszy tworzenie testów. 
Podczas szkolenia wykorzystana zostanie gotowa aplikacja zbudowana z użyciem frameworka Angular.
Adresaci szkolenia
Szkolenie Testy Automatyczne adresowane jest do programistów oraz testerów aplikacji internetowych.
Czas trwania szkolenia