szkolenie testy automatyczne
TESTY END-TO-END, PROTRACTOR, SELENIUM, CUCUMBER

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Podstawy Node.js
  • Instalacja i konfiguracja narzędzi
  • Instalacja pluginów
  • Uruchamianie testów z parametrami
  • Raportowanie i weryfikacji wyników
  • Logowanie do konsoli
 • Framework Jasmine

  • Budowanie struktury testu
  • Rodzaje asercji
 • Protractor i Selenium WebDriver

  • Rodzaje lokatorów
  • Waity i sleepy
  • Asynchroniczność i promisy
  • Obsługa alertów i wyskakujących okienek
 • Wykorzystanie wzorca Page Object

 • Cucumber - BDD testing framework

  • Definiowanie wymagań biznesowych
  • Tworzenie testu w oparciu o wymagania
  • Przekazywanie zmiennych do testów
  • Szablony testowe - zapętlenie testu
  • Generowanie raportów
 • Testowanie formularza

  • Zmiana wartości w polach formularza
  • Walidacja
  • Sprawdzenie obiektu formularza
 • Testowanie widoku listy

  • Dodanie produktu
  • Edycja produktu
  • Usuwanie produktu
 • Testowanie routingu

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak pokryć aplikację internetową testami automatycznymi End To End oraz jak je utrzymywać i rozwijać. 
Pozna również bardzo interesujące narzędzie - Cucumber, które ułatwi komunikację z biznesem oraz uporządkuje i przyspieszy tworzenie testów. 
Podczas szkolenia wykorzystana zostanie gotowa aplikacja zbudowana z użyciem frameworka Angular.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Testy Automatyczne adresowane jest do programistów oraz testerów aplikacji internetowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA