szkolenie testy automatyczne
Warsztat | Testowanie End to End, Protractor, Selenium, Cucumber, TypeScript

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Podstawy Node.js
  • Instalacja i konfiguracja narzędzi
  • Instalacja pluginów
  • Uruchamianie testów z parametrami
  • Raportowanie
  • Logowanie do konsoli
  • TypeScript - statyczne typowanie
 • Framework Jasmine

  • Struktura testu
  • Rodzaje asercji
 • Protractor i Selenium WebDriver

  • Asynchroniczność i promisy
  • Wait & sleep
  • Obsługa alertów i wyskakujących okienek
  • Debugowanie
  • Zrzuty ekranowe
 • Wykorzystanie wzorca Page Object

  • Rodzaje lokatorów
  • Dziedziczenie podstawowych metod
 • Behavior-Driven Development testing

  • Definiowanie wymagań biznesowych w języku Gherkin
   • Feature
   • Scenario
   • Scenario outline
   • Given, When i Then
   • Background
  • Cucumber - połączenie wymagań (Gherkin) z testami programisty
   • Generowanie testów na podstawie wymagań
   • Tags
   • Hooks
   • Tworzenie raportów
   • IDE Plugins
 • Testowanie aplikacji

  • Testowanie formularza
   • Zmiana wartości w polach formularza
   • Walidacja
   • Sprawdzenie obiektu formularza
   • Upload plików
  • Testowanie widoku listy
   • Dodanie produktu
   • Edycja produktu
   • Usuwanie produktu
  • Testowanie routingu

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak pokryć aplikację internetową testami automatycznymi End To End oraz jak je utrzymywać i rozwijać. 
Pozna również bardzo interesujące narzędzie - Cucumber, które ułatwi komunikację z biznesem oraz uporządkuje i przyspieszy tworzenie testów. 
Testy będziemy tworzyć w z użyciem TypeScript.
Podczas szkolenia wykorzystana zostanie gotowa aplikacja zbudowana z użyciem frameworka Angular.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Testy Automatyczne adresowane jest do programistów oraz testerów aplikacji internetowych znających podstawy programowania.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni.
W celu lepszego utrwalenia materiału szkolenie można wydłużyć o jeden dzień.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.


Wymagania techniczne

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach

ZOBACZ INNE SZKOLENIA