szkolenie testy automatyczne
Warsztat | Testowanie End to End, Protractor, Selenium, Cucumber, TypeScript

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Podstawy Node.js
  • Instalacja i konfiguracja narzędzi
  • Instalacja pluginów
  • Uruchamianie testów z parametrami
  • Raportowanie
  • Logowanie do konsoli
  • TypeScript - statyczne typowanie
 • Framework Jasmine

  • Struktura testu
  • Rodzaje asercji
 • Protractor i Selenium WebDriver

  • Asynchroniczność i promisy
  • Wait & sleep
  • Obsługa alertów i wyskakujących okienek
  • Debugowanie
  • Zrzuty ekranowe
 • Wykorzystanie wzorca Page Object

  • Rodzaje lokatorów
  • Dziedziczenie podstawowych metod
 • Behavior-Driven Development testing

  • Definiowanie wymagań biznesowych w języku Gherkin
   • Feature
   • Scenario
   • Scenario outline
   • Given, When i Then
   • Background
  • Cucumber - połączenie wymagań (Gherkin) z testami programisty
   • Generowanie testów na podstawie wymagań
   • Tags
   • Hooks
   • Tworzenie raportów
   • IDE Plugins
 • Testowanie aplikacji

  • Testowanie formularza
   • Zmiana wartości w polach formularza
   • Walidacja
   • Sprawdzenie obiektu formularza
   • Upload plików
  • Testowanie widoku listy
   • Dodanie produktu
   • Edycja produktu
   • Usuwanie produktu
  • Testowanie routingu

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak pokryć aplikację internetową testami automatycznymi End To End oraz jak je utrzymywać i rozwijać. 
Pozna również bardzo interesujące narzędzie - Cucumber, które ułatwi komunikację z biznesem oraz uporządkuje i przyspieszy tworzenie testów. 
Testy będziemy tworzyć w z użyciem TypeScript.
Podczas szkolenia wykorzystana zostanie gotowa aplikacja zbudowana z użyciem frameworka Angular.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Testy Automatyczne adresowane jest do programistów oraz testerów aplikacji internetowych znających podstawy programowania.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni
Wersja rozszerzona 3 dni

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.

W sali szkoleniowej potrzebne są (szkolenie w siedzibie klienta)

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

Informacje dla uczestników szkolenia

 • Potrzebujesz szybkiego komputera np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM
 • Na komputerze zainstaluj najnowsze wersje
 • Zaopatrz się we wszystko, co może przyśpieszyć pracę np. myszkę czy drugi monitor.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas
 • W czasie szkolenie zapomnij proszę o komórce i innych rozpraszaczach