szkolenie testy automatyczne
Warsztat | Testowanie End to End, Protractor, Selenium, Cucumber

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie

  • Podstawy Node.js
  • Instalacja i konfiguracja narzędzi
  • Instalacja pluginów
  • Uruchamianie testów z parametrami
  • Raportowanie i weryfikacji wyników
  • Logowanie do konsoli
 • Framework Jasmine

  • Budowanie struktury testu
  • Rodzaje asercji
 • Protractor i Selenium WebDriver

  • Rodzaje lokatorów
  • Waity i sleepy
  • Asynchroniczność i promisy
  • Obsługa alertów i wyskakujących okienek
 • Wykorzystanie wzorca Page Object

 • Cucumber - BDD testing framework

  • Definiowanie wymagań biznesowych
  • Tworzenie testu w oparciu o wymagania
  • Przekazywanie zmiennych do testów
  • Szablony testowe - zapętlenie testu
  • Generowanie raportów
 • Testowanie formularza

  • Zmiana wartości w polach formularza
  • Walidacja
  • Sprawdzenie obiektu formularza
 • Testowanie widoku listy

  • Dodanie produktu
  • Edycja produktu
  • Usuwanie produktu
 • Testowanie routingu

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się jak pokryć aplikację internetową testami automatycznymi End To End oraz jak je utrzymywać i rozwijać. 
Pozna również bardzo interesujące narzędzie - Cucumber, które ułatwi komunikację z biznesem oraz uporządkuje i przyspieszy tworzenie testów. 
Podczas szkolenia wykorzystana zostanie gotowa aplikacja zbudowana z użyciem frameworka Angular.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie Testy Automatyczne adresowane jest do programistów oraz testerów aplikacji internetowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Wersja minimalna 2 dni
Wersja rozszerzona 3 dni

POZOSTAŁE INFORMACJE

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Materiały szkoleniowe mają formę elektroniczną.

Programy szkoleń można modyfikować lub łączyć tak aby dostosować szkolenie do własnych potrzeb. Jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką modyfikację.